En suport a les mobilitzacions, per una educació pública i de qualitat

L’ensenyament a casa nostra viu hores fosques. El departament d’educació, fent cas omís a les nombroses mobilitzacions que ha efectuat enguany el professorat, segueix encaparrat en impulsar una llei rebutjada abastament per la comunitat educativa.

La llei d’educació, defensada a capa i espasa de manera unilateral pel conseller Maragall i la seva conselleria d’educació, lluny d’incidir en els aspectes més deficitaris del nostre sistema educatiu ( massificació a les aules, manca de professorat per a cobrir la demanda d’aquests, dèficit en les construccions de noves escoles i instituts etc) accentua aquesta depauperització del nostre sistema educatiu tot augmentant l’horari lectiu del professorat, deshabilitant substancialment els recursos dels quals disposen els nostres centres tals com les aules d’acollida i sobretot potenciant les hores extres voluntàries entre el professorat (recordem que les hores lectives que rep l’educand seran exactament les mateixes, fomentant així una activitat que pot arribar a minar la cohesió entre el professorat amb aquest concepte d’hores extres dins l’escola pública com si d’una indústria fabril qualsevol es tractés)

&nbsp
Cal recordar que actualment s’estan aplicant ja algunes mesures d’aquesta famosa llei d’educació, llei que encara s’està discutint al Parlament (és en aquest punt on queda pal•lès el talant antidemocràtic i totalitari de la conselleria encapçalada per Ernest Maragall).

Com a joves i estudiants, des de CJC-JCPC creiem que els estudiants hem de donar suport a les mobilitzacions del professorat com la vaga del 19 de març i la pertinent manifestació en defensa de l’educació pública i de qualitat. El futur del nostre sistema educatiu, així com la qualitat de la nostra formació acadèmica, en depèn en gran mesura.

Així com ens defensem de l’agressió desde l’empresa privada en les nostres universitats (vegi’s el Pla Bolonya), cal que com a joves siguem conscients de la necessitat vital de disposar d’un professorat amb les condicions i facultats necessàries per a exercir adequadament la seva importantíssima tasca.

Per l’educació pública, laica, científica i de qualitat.

Contra les agressions del capital en la nostra escola pública.

Per la destitució del conseller Maragall.

Fora la llei d’educació, tots a la vaga del 19 de març!

CJC-Joves Comunistes del Poble Català

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS