En plena Crisi: el sistema bancari i el capital financer

Vista la bona acollida i el bon nivell dels actes que hem anat programant sobre la crisi econòmica, us proposem una tercera sessió, centrada sobre el pes del sistema bancari i el paper del capital financer sobre tot aquest entrellat.

Han acceptat d’intervenir dos coneixedors de debò d’aquest territori complicat, dues persones que han tingut responsabilitats de primer ordre i de primera línia en importants àmbits de la pràctica&nbsp bancària,&nbsp especialment a la Caixa de Catalunya i al Banesto.&nbsp Volem manifestar el nostre agraïment profund a Antoni Serra Ramoneda i Miguel Ángel Lorente per&nbsp la seva ràpida i positiva resposta. No els hem proposat un guió molt precís, sinó més bé reflexionar en veu alta sobre una sèrie de preguntes i incerteses, com les següents.

Dins els misteris de la crisi, sovint el capital financer apareix com el dolent de la pel·lícula, tot seguit després dels estafadors piramidals. Però, és justa aquesta apreciació?&nbsp I, d’altra banda, són responsables principals o amb molts atenuants? O tal vegada són més bé companys de viatge, o fins i&nbsp tot “voyeurs” que van a la seva? En definitiva, dins el món de la globalització planetària, és escaient diferenciar entre fraccions de les classes dominants (món gerencial, capitals especulatius, capitals financers, productius, depenents del sector públic) i veure quins són els grups o estaments socials que estan rebent les factures més grosses d’aquesta trencadissa.

Per un altre cantó sabem que el món financer forma un sistema delicat que no es pot tractar amb males maneres, perquè la confiança constitueix un pal de paller essencial del seu bon funcionament. Al costat, hi ha –ben segur- el problemes associats al grau de morositat, liquidesa, solvència, bona regulació i entorn exterior. Una segona bateria de qüestions està vinculada a aquestes característiques. En concret, quins són els senyals d’alarma més significatius, els mecanismes més fiables, els objectius més recolzats. Breu: són idònies i a qui beneficien sobretot les intervencions públiques plantejades aquests últims mesos?

Amb la participació de:

Antoni Serra Ramoneda (Catedràtic d’Economia de l’Empresa a la Universitat Autònoma de Barcelona, d’on fou rector del 1980 al 1986. Ha estat president de la Caixa de Catalunya i de la Fundació Caixa de Catalunya).

Miguel Ángel Lorente (Economista que ha treballat 32 anys al sector de la banca, on va ser 7 anys director general de Banesto, després de la seva intervenció pel Banc d’Espanya al 1996, i consultor d’organitzacions, bancs i caixes. Ha publicat "El marco Económico del Sistema Financiero" i la "Biblioteca de Formación en Banca" (19 volums). Membre de "Mientras Tanto" des de la seva creació. A finals d’aquest mes sortirà el seu darrer llibre escrit juntament amb Juan Ramón Capella "El crack del año ocho")

Moderarà:

Alfons Barceló (Catedràtic de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona)

Us hi esperem!

Dia i hora: Dilluns 27 d’abril a les 19h

Lloc: Centre Cívic Pati Llimona (c/ Regomir 3)

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS