Drets socials i dret d’autodeterminació

Dret democràtic a decidir si estem d’acord amb modificacions constitucionals com la que es va fer l’any passat, sense cap mena de referèndum, per a prioritzar l’estabilitat pressupostària i el límit del deute per sobre de la despesa social. Dret a decidir si volem una banca pública que en comptes de dedicar-se a l’especulació, com fa sovint la banca privada, doni prioritat al crèdit a la petita i mitjana empresa, a l’economia social o a l’habitatge protegit. Dret a decidir si volem la dació en pagament i un major control sobre els crèdits i les hipoteques, o estem disposats a veure com la gent desesperada es llença per la finestra quan la van a desnonar.

Dret a decidir si volem una lluita decidida contra la corrupció, per evitar casos com els del Palau de la Música i tants altres. Dret a decidir si volem autopistes de peatge, siguin de l’estat o de la Generalitat o si volem una xarxa ferroviària de rodalies, regionals o de mitjana i llarga distància de qualitat, en comptes de dedicar gairebé tots els recursos econòmics per a infraestructures a l’alta velocitat.

Dret a decidir si volem continuar mantenint les centrals nuclears, o volem una clara aposta per les energies renovables i per l’estalvi energètic. Dret a decidir si volem privatitzar la gestió pública de l’aigua i els seus enormes potencials beneficis, com s’ha fet recentment amb l’empresa Aigües Ter-Llobregat.

Dret a decidir si volem un model de societat sense els actual índexs de desocupació, si volem la màxima protecció social per a les persones amb dependència, si volem una renda mínima garantida de ciutadania. Dret  a decidir si volem una sanitat pública i de qualitat o volem retallades i privatitzacions progressives, si volem pagar un euro per recepta, a més de bona part del cost dels medicaments que ja pagàvem fins ara. Dret a decidir si volem una escola pública de qualitat i una universitat amb igualtat d’oportunitats per a tothom, o bé una escola i una universitat elitistes i exclusives per als fills i filles de la gent amb més recursos.

Dret a decidir si volem una organització territorial amb delegacions del govern central i autonòmic, amb diputacions, vegueries, consells comarcals, mancomunitats i ajuntaments, o volem una màxima simplificació administrativa, sense que això signifiqui en cap cas l’acomiadament d’empleats públics. Dret a decidir si volem uns mitjans de comunicació públics i plurals, o només mitjans privats controlats per poderosos grups econòmics.

Dret a decidir si volem continuar mantenint els enormes privilegis de l’església catòlica, o volem que paguin religiosament els seus impostos, i decidir també si les festes oficials les proposa el govern o l’anomenada Santa Seu o altres confessions religioses, avui també molt implantades.

Dret a decidir sobre una qüestió tan important com la monarquia o la república com a forma d’estat. I dret d’autodeterminació o dret a decidir, evidentment, sobre quina relació volem mantenir amb la resta dels pobles de l’estat espanyol, una relació com l’actual, una relació federal o confederal o una plena independència, com ja hem tractat en anteriors articles.

 

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS