dissabte 12 d’abril de 2008: Seminari de la Fàbrica sobre l’autodeterminació

Seminari de la Fàbrica sobre l’autodeterminació

Després d’un any llarg de funcionament de La Fàbrica, aquest espai creat per fomentar el debat dins de l’esquerra dels Països Catalans hem emprès un nou projecte per tal de crear més eines per a la reflexió: l’organització d’un seminari anual de debat al voltant d’altres conceptes claus per als objectius de l’esquerra transformadora catalana.

El primer seminari se celebrarà el dissabte 12 d’abril, de 10 del matí a 8 del vespre a la Sala d’Actes de l’edifici de la Rambla de la UPF, i l’organitzem amb la col·laboració dels Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC). L’eix del debat: l’autodeterminació dels Països Catalans el segle XXI.

Tenint en compte que en el context actual en què l’"Autodeterminació" té cada cop més presència social i mediàtica -ja sigui com a perill, objectiu, solució o excusa-, des del col·lectiu editor de La Fàbrica trobem interessant i necessari iniciar els seminaris anuals amb una reflexió al voltant d’aquest terme. Sabem que també hi ha altres col·lectius que han identificat aquesta necessitat i fa temps que hi treballen. L’objectiu és oferir un seguit d’eines, reflexions i visions diferents sobre el concepte d’Autodeterminació de manera àmplia.

Aquest primer seminari porta per títol Autodeterminació: Països Catalans-Segle XXI i està programat per al dissabte 12 d’abril de 2008.

El seminari constarà de quatre blocs o­n s’hi presentaran diverses ponències:

-10h. Arrels històriques i teòriques del concepte d’autodeterminació: orígens del concepte des de punts de vista teòric, històric, sociològic i polític.

-Pelai Pagès, professor d’història de la UB
-Eva Serra, professora d’història moderna de la UB
-Oriol Junqueras, professor del departament d’història moderna i contemporània de la UAB

-12h. Subjectes d’autodeterminació: diverses visons sobre què o qui són els subjectes de l’autodeterminació.

-Jordi Martí, sindicalista
-Gerard Batalla, Assemblea Pagesa de Catalunya
-Raimundo Viejo, professor de Teoria Política de la UPF

-16h. L’autodeterminació en marxa: representants de diversos pobles en lluita per l’autodeterminació ens presentaran les reflexions teòriques i processos d’alliberament que tenen oberts.

-Faruk Doru, representant del moviment kurd a Turquia
-Loren Arkotxa, president d’Udalbiltza

-18h. Perspectives d’autodeterminació als Països Catalans: es plantejaran des de diferents punts de vista les perspectives per a un procés d’autodeterminació als Països Catalans.

-August Gil Matamala, jurista
-Tomeu Martí, periodista
-Rafa Escobar, Campanya 300 d’ocupació, 300 anys de resistència

Col·lectiu editor de La Fàbric

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS