Declaració de Corrent Roig davant les consultes sobiranistes

Declaració de Corrent Roig davant les consultes sobiranistes

La Diada de l’Onze de Setembre ha estat la més forta d’aquests darrers anys, clarament marcada tant per la imminent sentència del TC sobre l’Estatut com per la consulta d’Arenys de Munt.

La sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut, posant en qüestió aspectes com la llengua i la nació catalanes, amenaça convertir-se en un dels escàndols polítics més importants de les tres últimes dècades, tot qüestionant els pactes de la Transició i provocant una greu crisi política i institucional.

Per la seva banda, la consulta celebrada a Arenys de Munt ha reflectit tres coses: la primera, la voluntat de Catalunya de decidir lliurement el seu futur; la segona, el caràcter antidemocràtic de les institucions del règim monàrquic, que neguen aquest dret i, la tercera, la hipocresia de les forces polítiques institucionals catalanes. Mentre el Tripartit oficialment callava, el PSC proclamava que “s’han de respectar les regles del joc”, donant suport al govern central i als jutges. La direcció d’ICV-EUiA, tot criticant l’excés de zel per part de Zapatero, s’ha alineat (no sense divisions internes) amb Montilla. CiU i ERC, mirant d’obtenir rèdit electoral, s’han desmarcat de la posició dictada per Madrid, l’un declarant-se favorable a l’autodeterminació i l’altre de la independència, mentre en la pràctica s’esforcen a neutralitzar i a refredar l’agitació política creada.

ERC, que s’ha presentat com defensor de la consulta, forma part d’un govern, el Tripartit, que acaba de presentar una llei de consultes el punt central de la qual és que cal el vist-i-plau de Madrid per exercir-les, la qual cosa fa impossible de realitzar cap tipus de referèndum d’autodeterminació.

Malgrat els entrebancs, un seguit de municipis estan decidits a seguir el camí d’Arenys de Munt i, agrupats darrere els acords d’organismes sobiranistes com ara la Plataforma pel Dret a Decidir, preparen per al proper13 de desembre la celebració conjunta d’una consulta amb la mateixa pregunta d’Arenys (“Està d’acord que Catalunya esdevingui un estat de dret, independent, democràtic i social de la Unió Europea?”).

Corrent Roig, que defensem incondicionalment el dret de Catalunya a independitzar-se si el poble català així ho vol, tot i que nosaltres som partidaris d’una lliure unió, volem manifestar la nostra discrepància en dos aspectes centrals de les consultes: el primer és que no està gens bé barrejar en la mateixa pregunta la independència de Catalunya i l’adhesió a la Unió Europea, és a dir, l’Europa del Capital, perquè són dues coses completament diferents que no es poden ficar al mateix sac. El segon i més importants és que, si volem que les consultes siguin quelcom més que una “festa democràtica”, la veritable pregunta hauria de ser la següent: “Esteu d’acord a exigir al Parlament que organitzi un referèndum o­n el poble de Catalunya decideixi democràticament sobre quins lligams vol tenir amb l’Estat espanyol?”.


DECLARACIÓN DE CORRENT ROIG ANTE LAS CONSULTAS SOBERANISTAS

La Diada del o­nce de Septiembre ha sido la más fuerte de estos últimos años, claramente marcada tanto por la inminente sentencia del TC sobre el Estatuto como por la consulta de Arenys de Munt.

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, poniendo en cuestión aspectos como la lengua y la nación catalanas, amenaza convertirse en uno de los escándalos políticos más importantes de las tres últimas décadas, cuestionando incluso los mismos pactos de la Transición y provocando una grave crisis política e institucional. Por su parte, la consulta celebrada en Arenys de Munt ha reflejado tres cosas: la primera, la voluntad de Catalunya de decidir libremente su futuro; la segunda, el carácter antidemocrático de las instituciones del régimen monárquico, que niegan este derecho y, la tercera, la hipocresía de las fuerzas políticas institucionales catalanas. Mientras el Tripartit oficialmente callaba, el PSC proclamaba que “se deben respetar las reglas del juego”, apoyando al gobierno central y a los jueces. La dirección de ICV-EUiA, aunque critique el exceso de celo por parte de Zapatero, ha acabado alineándose (no sin divisiones internas) con Montilla. CIU y ERC, intentando obtener rédito electoral, se han desmarcado de la posición dictada por Madrid, el primero declarándose favorable a la autodeterminación y el otro de la independencia, mientras en la práctica se esfuerzan en neutralizar y a enfriar la agitación política creada.

ERC, que se presenta como defensor de la consulta, forma parte de un gobierno, el Tripartit, que acaba de presentar una ley de consultas cuyo punto central es que hace falta el visto bueno por parte de Madrid para realizarlas, esto hace imposible de realizar cualquier tipo de referéndum de autodeterminación.

Pese a los obstáculos, un grupo de municipios están decididos a seguir el camino de Arenys de Munt y, agrupados detrás de los acuerdos de organismos soberanistas como por ejemplo la Plataforma pel Dret a Decidir, preparan para el próximo 13 de diciembre la celebración conjunta de una consulta con la misma pregunta de Arenys («¿Está de acuerdo en que Catalunya se convierta en un estado de derecho, independiente, democrático y social de la Unión Europea?»).

Corrent Roig, que defendemos incondicionalmente el derecho de Catalunya a independizarse si el pueblo catalan así lo quiere, aunque nosotros somos partidario de una libre unión, queremos manifestar nuestra discrepancia en dos aspectos centrales de las consultas: el primero es que no está nada bien mezclar en la misma pregunta la independencia de Catalunya y la adhesión a la Unión Europea, es decir, la Europa del Capital, porque son dos cosas completamente diferentes que no se pueden meter al mismo saco. El segundo y más importantes es que, si queremos que las consultas sean algo más que una “fiesta democrática”, la verdadera pregunta debería ser la siguiente: “Estáis de acuerdo a exigir al Parlamento que organice un referéndum dónde el pueblo de Catalunya decida democráticamente como quiere relacionarse con el Estado español?”.

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS