Declaració de càrrecs electes del Vallès a favor de millorar les comunicacions del Vallès sense el Quart Cinturó

6

Els càrrecs electes presents, regidors i regidores de diferents municipis del Vallès, preocupats pels efectes negatius i irreversibles que el Quart Cinturó tindria per al nostre territori:

  1. Defensem un model de territori equilibrat, que preservi la xarxa d’espais naturals, que potenciï el Parc Agrícola del Vallès, i que fomenti la urbanització compacta.

  2. Lluitem per la conservació dels espais lliures que encara queden al Vallès, pels seus importants valors ambientals, patrimonials i ecològics, però també per les seves funcions social i paisatgística.

  3. Apostem per un model de mobilitat sostenible, que prioritzi el transport col·lectiu, amb la creació d’una veritable xarxa de comunicació per ferrocarril, sense renunciar a altres mesures com ara la millora de la xarxa de carreteres existents i la supressió dels peatges de les autopistes de la regió metropolitana.

  4. Ens declarem contraris al Quart Cinturó, ara anomenat també Ronda del Vallès, una infraestructura obsoleta, fruit d’una planificació expansiva, que promou la urbanització dispersa i l’ocupació del territori, i no resol les necessitats de mobilitat actuals ni de futur.

  5. Ens comprometem a treballar per aconseguir una millora de les comunicacions en l’àmbit del Vallès, des d’una perspectiva respectuosa amb el territori i el medi ambient.

I, en coherència amb les consideracions exposades, manifestem que volem un Vallès sense el Quart Cinturó, ni Ronda del Vallès i convidem a tota la ciutadania a participar a la manifestació del diumenge 18 de novembre, a les 12 del matí, a Granollers.

El Vallès, 10 de novembre de 2007