Dèficit fiscal i espoli fiscal

9

DÈFICIT FISCAL I ESPOLI FISCAL

(Carta publicada en el diari «El Punt» el dia 18 de juliol de 2008)

Molta atenció, que són dues coses diferents. El dèficit és la suma de diners que surten de Catalunya i no hi tornen. És a dir, uns 13.800 milions d’euros. Aquest dèficit està compost de tres elements: 1) Les despeses centrals de l’Estat, o sigui aquelles recursos que es gasten a Madrid però que afecten tot l’Estat. Per exemple, el cost de l’Administració central. 2) El retorn, o la compensació, a diverses regions espanyoles dels capitals que els han estat absorbits, via inversions privades, per Madrid, Catalunya i Euskadi. Aquestes regions estan descapitalitzades i se les ha de compensar d’alguna manera. (Això, a vegades, s’anomena solidaritat, però no és solidaritat, és retorn. Solidaritat seria els que se’ls cedís «a més a més» d’això.) 3) El que resti, després d’aquests dos conceptes, seria l’espoli, és a dir, aquella quantitat que se’ns detregui indegudament.

El dia 10 de juliol, quan «El Punt» informava d’aquesta qüestió, en l’editorial es tractava de manera correcta, però no el titular de primera plana, que deia «Les xifres de l’espoli». I les xifres eren 13.800 i escaig. Aquesta quantitat no és tota ella espoli, és dèficit. I de dèficit és natural que n’hi hagi.

ANTONI FERRET. Barcelona