Curs d’Història de Catalunya al Segle XX al Centre d’Estudis Llibertaris Francesc Sàbat

Breu introducció: aquest curs prou complert, ha estat programat i coordinat per Just Casa Soriano, Doctor en Història Contemporànica i professor titular de la Universitat Autònomade Barcelona (UAB), que ralitzarà la majoria de les classes. Ara bé, el també professor de la UAB Josep Puy i Juanico president de l’Ateneu Terrassenc ha tingut la gentilesa de voler col·laborar amb el curs i tindrà cura d’algunes de les sessions. En el mateix sentit, les membres del CELLFS Eva giner Trujillo i Ascensión Caballero Sáez (Llicenciades en Història Contemporània per la UAB) així com els estudiants de cusos avançats en la Llicenciatura d’Història de la mateixa UAB i també associas al CELLFS Xavier Barceló Montañès i Francisco Berbabeu Cirera, tindran cura d’algunes de les sessions.

Durant el curs, ja s’anirà especificant aquest aspecte. La Història de Catalunya durant el segle XX ha estat marcada per una sèrie d’aspecte prou importants: el moviment obrer i llur evolució tàctica i ideològica; el catalanisme política en la seva més àmplia concepció del terme, i finalment, la seva relació i paper dins l’Estat espanyol. Naturalment, malgrat molts i amplis aspectes propis, la Històriade Catalunya està permanentment lligada a la pròpia història de l’Estat espanyol. Conèixer aquesta matisos, relaconar-los amb els aspectes propis de Catalunya i interpretar-los és la funció i els objectius del curs. Una Catalunya avançada respecte de la resta de l’Estat pel que fa el seu procés industrialitzador i posterior terciarització de la seva economia, la fa conèixer greus i fortes tensions socials i polítiques o­n la lluita de classes en moments àlgids com durant la Guerra Civil, elsanys del pistolerisme i fins i tot en l’opisició al franquisme, es traduí en nombroses i pososade concpencions del que havia d’ésser la societat catalana, les seves possibles o o­n relacions amb l’Estat espanyol i fins i tot en diverses propostes de construcció social i nacional. El curs, gratuït i obert al conjunt de la societat i a aquelles persones interessades, pretén, modestament i durant les seves 21 sessions, donar en la mesura de llurs possibilitats una concepció clara i diàfana del nostre passat més recent. Les sessions tindran una durada d’una hora i mitja, de 2/4 de 8 (19:30) de la tarda fins a les 9 de la nit. Als assistens com a mínim a 15 persones, se’ls lliurarà al final del curs un diploma d’assistència.

1.- Divendres 21 de setembre de 2007
1898: el desastre colonial i les seves conseqüències aCatalunya. La reorganització de la burgesia catalana, elTancament de Caixes i la diversificació industrial.

2.- Divendres 28 de setembre de 2007
1900-1930: el nou impuls capitalista. Empenta econòmica itransformacions agràries. El comerç i les finances.

3.- Divendres 5 d’octubre de 2007
1900-1930: demografia, condicions de vida i treball

4.- Divendres 19 d’octubre de 2007
1900-1930: burgesia i catalanisme. Classes mitges i republicanisme. L’afer del CU-CUT! i la Solidaritat Catalana.Lerroux i el Partit Republicà Radical.

5.- Divendres 26 d’octubre de 2007
L’estructuració del moviment obrer: Solidaritat Obrera, la Setmana Tràgica o Còmica i la CNT.

6.- Divendres 2 de novembre de 2007
Del Modernisme al Noucentisme. La Mancomunitat de Catalunya i l’impuls d’una cultura oficial. Cultura popular, Ateneus i associacionisme obrer. Premsa i publicacions periòdiques.

7.- Divendres 9 de novembre de 2007
1917-1923: La crisi política i social. La Primera GuerraMundial i les seves conseqüències. L’assemblea de Parlamentaris. La Vaga General Revolucionària del 1917. Les Juntes Militars de Defensa.

8.- Divendres 16 de novembre de 2007
1917-1923: La CNT, la Vaga de la Canadenca (1919), la jornada de les 8 hores i la lluita de classes. La reacció patronal: el lock-out, els Sindicats Lliures, el Pistolerisme i la repressió burgesa i de l’aparell de l’Estat.

9.- Divendres 23 de novembre de 2007
La dictadura de Primo de Rivera: causes i conseqüències.El règim: l’estructuració d’un protofeixisme corporatiu.La militarització de la societat i la persecució de lacultura catalana. Oposició i balanç d’un període.

10.- Divendres 30 de novembre de 2007
1931-1939: Les proclamacions de la Segona Repúblicai de la República Catalana.L’Estatut d’Autonomia de Núria i la Generalitat de Catalunya. Les redefinicions polítiques. La CNT: trentisme i faisme.

11.- Divendres 7 de desembre de 2007
Els problemes de la República: el tema agrari, la qüestió social, l’exèrcit, l’esglèsia i els fets nacionals.

12.- Divendres 14 de desembre de 2007
El fracàs reformista: el Bienni Transformador, el BienniNegre, els Fets d’Octubre de 1934 i el Front Popular.

13.- Divendres 21 de desembre de 2007
La soblevació feixista i l’inici de la Guerra Civil. Elprocés revolucionari a Catalunya.

14.- Divendres 4 de gener de 2008
Els Fets de Maig de 1937: La reorganització de la contrarevolució i la fi de la Guerra Civil.

15.- Divendres 11 de gener de 2008
Economia, societat i cultura a Catalunya durant la Guerra Civil.

16.- Divendres 18 de gener de 2008
Franquisme I (1939-1959): Ocupació de Catalunya, autarquiaeconòmica i repressió generalitzada. Els nous amos.

17.- Divendres 25 de gener de 2008
Franquisme II (1959-1973): la immigració i les transformacions a Catalunya.

18.- Divendres 1 de febrer de 2008
Franquisme III (1973-1975): Crisi econòmica i mort deFranco. Mobilització popular a Catalunya: Assemblea deCatalunya, Moviment Obrer i catalanisme popular.

19.- Divendres 8 de febrer de 2008
La Transició Democràtica i la UCD. Els Pactes de la Moncloa. L’Estatutde Sau, el i la LOAPA.

20.- Divendres 15 de febrer de 2008
El : Crisi i recuperació econòmica. Les bases d’una nova economia i el repte d’Europa.

21.- Divendres 22 de febrer de 2008
Els grans canvis demogràfics i socials. L’alternativa delTripartit i els nous reptes de Catalunya: immigració,infrastructures, qualitat de vida i moviments alternatius.

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS