Conferències sobre la Revolució Llibertària del 1936

Dimecres 28 de novembre a les 18.00 h:

Conferències sobre la Revolució Llibertària del 1936

Incidència social de la revolució, a càrrec del Dr. Bernat Muniesa, Catedràtic d’Història.

Allí o­n el Poble no va poder trobar armes; allí o­n les autoritats que representaven la República es van negar a lliurar al Poble aquestes armes, la insurrecció va triomfar. Aquesta és la veritat, i això la gran lliçó històrica del 19 de juliol.

Llibre d'or de la Revolució Espanyola, 1946

Pedagogia Llibertària, a càrrec del Dr Pere Solà ,Catedràtic d’Història

La voluntat revolucionària del poble ha suprimit l'escola de tendència confessional. És l'hora d'una nova escola inspirada en els principis racionalistes del treball i de la fraternitat humana.

Decret de Creació del Consell de l'Escola Nova Unificada, de la Generalitat de Catalunya de 27 juliol 1936

Organitza: Federació Local de Barcelona de la CGT

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS