Conferència i debat sobre medis contrainformatius

El col·lectiu "La Trinxera" ha organitzat una conferència/Debat sobre els medis conmtrainformatius , autogestió i resistència en un "estat demòcratic" que no para d’atacar qualsevol forma alternativa d’informació que no sigui els seus medis informatius , o­n la informació és filtrada fins arribar al seu gust.
La conferència començara amb el ponent Just Casas( director del Centre d’Estudis Llibertaris "Fràncesc Sàbat" , membre de CNT i professor de història de la UAB), que ens fara un petit recorrègut dels superats 100 anys de Solidaridad Obrera ,diari obrer per excelència , fins arribar al dia d’avui i la lluita contra la SGAE.
Desprès "a las barricadas.org" i "La directa", dos organitzacions per la contrainformació,&nbsp ens explicaran la dificil lluita de la contrainformació,l’autogestió i els diferents cops rebuts per l’Estat i les seues armes usureres.
NOTICIAS ANTICAPITALISTAS