Comunicado del grup de suport als 3 joves solidaris de Lleida ante la sentencia que criminaliza nuestros compañeros (cat/(cast)

Publicidad

CATALÀ

COMUNICAT DEL GRUP DE SUPORT ALS 3 JOVES SOLIDARIS DE LLEIDA DAVANT LA SENTÈNCIA QUE CRIMINALITZA ELS NOSTRES COMPANYS

Anys sota l’amenaça d’entrar a la presó per solidaritzar-se contra la tortura a les presons, per uns fets que van passar al 2012. Finalment el 26 d’abril de 2016 es va celebrar el judici i el 6 de juny ha sortit la sentència: 2 anys i 4 mesos per a un company que haurà d’entrar a la presó si no fem pressió per a què li rebaixin la condemna, 2 anys més per a un altre dels joves i 6 mesos per a l’últim, més una pena multa de 4800€ a part dels gastos processal.

Després de dos anys de lluita per a evitar-ho i de l’acarnissament per part de la Generalitat criminalitzant aquests joves. Després de la complicitat per part de la Paeria de Lleida, no posicionant-se en contra la tortura. Després de la manipulació conspirativa dels Mossos d’Esquadra, del corporativisme del sistema penitenciari i de les irregularitats en ple judici per part dels carcellers, enxampats llegint documents durant les declaracions que van fer per videoconferència. Ara arriba aquesta sentència condemnatòria.

Creiem fermament que aquest ha estat un judici polític per desmobilitzar el moviment de denúncia dels abusos i maltractes a la presó de Ponent. Condemnant inclús a penes de presó a les persones que van decidir no mirar cap a un altre costat i donar veu a les persones preses que denunciaven les tortures i vexacions.

Un altre cop una història amb final tràgic, d’impunitat del poder, altre cop els torturadors/agressors surten indemnes. La mateixa impunitat que fa que no es condemni a policies després de matar a cops a una persona havent-hi una gravació com a prova, que permet que una persona perdi un ull a causa d’un tret amb pilota de goma sense que hi hagi responsables o que no s’investiguin les morts als centres de reclusió de l’Estat. Però sí es condemna amb pena de presó la solidaritat amb aquells que han sigut torturats a dins de Ponent i han criticat la institució que ho silencia, desmuntant l’aparença de què les institucions són neutres i objectives, desacreditant i criminalitzant qualsevol activitat que qüestioni i evidenciï aquesta falsa aparença.

No podem esperar que sigui aquesta institució qui faci bandera de la justícia social, ans el contrari, hem de ser nosaltres mateixes les qui actuem i no permetem més que això succeeixi. Una justícia que només defensa els interessos del poder mai estarà del nostre costat, ni farà que el món sigui un lloc millor.

Des del Grup de Suport als 3 Joves manifestem el nostre rebuig a aquesta condemna. Presentarem recurs i ens seguirem mobilitzant als carrers: ALS 3 JOVES NO ELS TANQUEN! Igualment rebutgem totes aquelles condemnes que tractin de criminalitzar la solidaritat activa amb les persones represaliades i no estem disposades a callar mentre la injustícia i la impunitat sigui la resposta enfront dels abusos de les institucions.

Mentre ens tanquin per lluitar, lluitant respondrem.

Contra les presons i el sistema que les necessita.

Grup de Suport als 3 joves solidaris de Lleida,

8 de Juny de 2016, Lleida.

CASTELLÀ

Comunicado del grup de suport als 3 joves solidaris de Lleida ante la sentencia que criminaliza nuestros compañeros


Años bajo la amenaza de ingresar en prisión por solidarizarse
con unos hechos ocurridos en 2012. Finalmente se celebró el juicio el pasado 26 de Abril de 2016 y el 6 de Junio salió la sentencia: 2 años y 4 meses para un compañero que tendrá que ir a la cárcel si no hacemos presión para que rebajen la condena, 2 años más para otro de los jóvenes y 6 meses para el último, más una pena multa de 4.800€ a parte de los gastos procesales.

Después de 2 años de lucha para evitarlo y del ensañamiento por parte de la Generalitat criminalizando a los jóvenes. Después de la complicidad por parte de la Paeria de Lleida no posicionándose en contra de la tortura. Después de la manipulación conspirativa por parte de los Mossos d’Escuadra, del corporativismo del sistema penitenciario y de las irregularidades en pleno juicio por parte de los carceleros, sorprendidos leyendo documentos durante las declaraciones que realizaron por videoconferencia. Ahora llega ésta sentencia condenatoria.
Creemos firmemente que éste ha sido un juicio político para desmovilizar el movimiento de denuncia de los abusos
y maltratos en la cárcel de Ponent. Llegando incluso a dictar penas de cárcel para uno de las personas que decidió no mirar para otro lado y dar voz a las personas presas que denunciaban las torturas y vejaciones.

Otra vez una historia con final trágico, de impunidad del poder, otra vez los torturadores/agresores salen impunes. La misma justicia que no condena que la policía mate de una paliza a un hombre habiendo una grabación como prueba, o que permite que una persona pierda un ojo a causa de una pelota de goma sin que haya responsables o que no se investiguen las muertes dentro de los centros de reclusión del estado. Pero sí condena con pena de cárcel la solidaridad con aquellos que han sido torturados dentro de Ponent y han criticado a la institución que lo silencia, evidenciando que las instituciones no son neutras, desacreditando y criminalizando cualquier actividad que cuestione y evidencie dicha falsa apariencia.

No podemos esperar a que sea esta institución quien haga bandera de la justicia social sino que tenemos que ser nosotras mismas quiénes actuemos y no permitamos más que esto ocurra. Una justicia que defiende los intereses del poder nunca estará de nuestro lado ni hará que el mundo vaya a mejor.

Desde el Grup de Suport als 3 Joves manifestamos nuestro total rechazo a ésta condena. Presentaremos recurso y nos seguiremos movilizando en la calle: A LOS 3 JOVES NO LOS ENCARCELAN! Del mismo modo rechazamos cualquier condena que trate de criminalizar la solidaridad activa con las personas represaliadas,no estamos dispuestas a callar mientras la injusticia y la impunidad sea la respuesta frente a los abusos de las instituciones.

Mientras nos encierren por luchar
Luchando responderemos
Contra las cárceles y el sistema que las necesita.

Grup de Suport als 3 joves solidaris de Lleida,

8 de Juny de 2016, Lleida.

También podría gustarte

Los comentarios están cerrados.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More