[Cat/Cast] Nuestras pensiones ni se venden ni se negocian

Publicidad

Les nostres pensions ni es venen ni es negocien

Aquest dijous 24 de novembre hi haurà una reunió entre el govern, les organitzacions de la patronal i els sindicats CCOO i UGT. El punt a tractar és, segons ha transcendit, negociar la “pau social”. Entre bambolines, no obstant, hi ha més punts a sobre la taula. Les organitzacions empresarials ja han reclamant la necessitat d’una nova reforma laboral. Igualment, grans corporacions financeres i de les assegurances han començat a promoure una campanya mediàtica per preparar el terreny d’una nova reforma de les pensions. Volen aprofundir la que, els mateixos agents, van pactar el gener de l’any 2011 en aquella ocasió sota l’empara del govern Zapatero del PSOE.

L’experiència ens diu que massa vegades d’aquestes trobades en surten acords altament lesius pels interessos de la classe treballadora, de la majoria de la població. En el passat hem vist reiteradament com sota l’excusa de la pau social hem anat deixant drets i conquestes a la cuneta de la història: ara les empreses poden acomiadar lliurement (com a molt pagant indemnitzacions cada cop més petites), poden disposar força lliurement d’una part de la nostra jornada laboral fent-nos treballar fora d’horari, ens poden fer treballar en tasques per sobre la qualificació del nostre contracte… i un llarg etcètera.

I, en el nom de la pau social, també hem vist com ara cal treballar més que fa 6 anys per accedir a una pensió complerta i com l’allargament de les bases reguladores fa baixar unes pensions que, d’entrada, ja són de les més baixes de la UE. Totes aquestes concessions fetes, sempre, en nom d’una pau social que només beneficia als de dalt, als propietaris del capital.

Ara mateix sembla que una propera presa d’aquest capitalisme tant voraç en drets i beneficis és el que queden de les pensions públiques, ja retallades durant el pensionazo de 2011. De fet, avui en dia l’Estat espanyol dedica només el 10,5% del seu PIB al pagament de pensions i es calcula que el cost màxim previst pel 2050 serà del 12,5%. En contrast, aquest any, països com Itàlia hi dediquen un 15,8% del seu PIB, Grècia (14,5%), França (13,8%), Àustria (13,2%) o Portugal (13%).

No obstant, la premsa liberal ja fa setmanes que planteja que les pensions públiques són insostenibles. I argumenten que el govern del PP acabarà d’esgotar el proper any 2017 els 66.800 milions d’euros de superàvit acumulat que es va trobar el 2011. En canvi, de manera intencional n’amaguen les causes. Una d’elles és la reducció salarial de la classe treballadora provocada per la reforma laboral del 2012 (cobrem menys, cotitzem menys) tant aplaudida per les organitzacions empresarials. Una altra prové dels milions d’hores extres no pagades que, segons les pròpies estadístiques oficials, ja superen a les pagades.

Altres causes que fan buidar la caixa de les pensions són el pagament de múltiples subvencions a empresaris (al voltant de 21.000 milions) i les diferents reduccions de cotitzacions socials d’empreses (1500 milions). En definitiva, el govern ha transferit una gran quantitat de recursos públics als empresaris i, alhora, ha creat una imatge catastrofista de la insostenibilitat del sistema públic de pensions que legitimi un nou atac. Maten, així, dos ocells d’un sol tret.

Les alternatives per millorar el sistema de pensions actual en benefici de la gran majoria de la població n’hi ha i moltes. Per començar, un increment dels salaris tant retallats els darrers anys junt amb la cotització de totes les hores treballades. D’altra banda, una reducció de la jornada laboral que permeti incrementar la població amb feina. A banda d’eliminar les subvencions públiques als empresaris i les bonificacions a la contractació, també es pot obrir el debat de si convé traslladar el pagament de les pensions als Pressupostos Generals de l’Estat.

Cap d’aquestes solucions comporta retallar unes pensions que, els i les treballadores sabem molt bé, actualment són molt baixes. Ni tampoc comporta haver de recórrer a plans de pensions privats, la finalitat dels quals és enriquir a les empreses financeres.

A la CGT no ens empassem les seves mentides. Creiem que en pocs mesos ens trobarem amb una nova agressió contra els nostres drets i cal preparar-ne l’acció col·lectiva des d’avui mateix.

Fem una crida a les diverses organitzacions catalanes, moviments socials i sindicats no pactistes per analitzar degudament la situació i iniciar els procesos d’informació i construcció d’una resposta conjunta com a classe.

Ens volen en shock, però ens trobaran preparades. Organitzem la resposta.

Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT de Catalunya

____________

Nuestras pensiones ni se venden ni se negocian

Este jueves 24 de noviembre habrá una reunión entre el gobierno, las organizaciones de la patronal y los sindicatos CCOO y UGT. El punto a tratar es, según ha trascendido, negociar la «paz social». Entre bambalinas, sin embargo, hay más puntos sobre la mesa. Las organizaciones empresariales ya han reclamando la necesidad de una nueva reforma laboral. Igualmente, grandes corporaciones financieras y de los seguros han comenzado a promover una campaña mediática para preparar el terreno de una nueva reforma de las pensiones. Quieren profundizar la que, los mismos agentes, pactaron en enero del año 2011 en aquella ocasión bajo el amparo del gobierno Zapatero del PSOE.

La experiencia nos dice que demasiadas veces de estos encuentros salen acuerdos altamente lesivos para los intereses de la clase trabajadora, de la mayoría de la población. En el pasado hemos visto reiteradamente como bajo la excusa de la paz social hemos ido dejando derechos y conquistas en la cuneta de la historia: ahora las empresas pueden despedir libremente (como mucho pagando indemnizaciones cada vez más pequeñas), pueden disponer fuerza libremente de una parte de nuestra jornada laboral haciéndonos trabajar fuera de horario, nos pueden hacer trabajar en tareas por sobre la calificación de nuestro contrato … y un largo etcétera.

Y, en el nombre de la paz social, también hemos visto como hay que trabajar más que hace 6 años para acceder a una pensión completa y como el alargamiento de las bases reguladoras hace bajar unas pensiones que, de entrada, ya son de las más bajas de la UE. Todas estas concesiones hechas, siempre, en nombre de una paz social que sólo beneficia a los de arriba, a los propietarios del capital.

Ahora mismo parece que una próxima toma de este capitalismo tanto voraz en derechos y beneficios es lo que quedan de las pensiones públicas, ya recortes durante el pensionazo de 2011. De hecho, hoy en día el Estado español dedica sólo el 10,5 % de su PIB al pago de pensiones y se calcula que el coste máximo previsto para el 2050 será del 12,5%. En contraste, este año, países como Italia dedican un 15,8% de su PIB, Grecia (14,5%), Francia (13,8%), Austria (13,2%) o Portugal (13%).

No obstante, la prensa liberal ya hace semanas que plantea que las pensiones públicas son insostenibles. Y argumentan que el gobierno del PP acabará de agotar el próximo año 2017 los 66.800 millones de euros de superávit acumulado que se encontró en 2011. En cambio, de manera intencional esconden las causas. Una de ellas es la reducción salarial de la clase trabajadora provocada por la reforma laboral de 2012 (cobramos menos, cotizamos menos) tanto aplaudida por las organizaciones empresariales. Otra proviene de los millones de horas extras no pagadas que, según las propias estadísticas oficiales, ya superan a las pagadas.

Otras causas que hacen vaciar la caja de las pensiones son el pago de múltiples subvenciones a empresarios (alrededor de 21.000 millones) y las diferentes reducciones de cotizaciones sociales de empresas (1500 millones). En definitiva, el gobierno ha transferido una gran cantidad de recursos públicos a los empresarios y, a la vez, ha creado una imagen catastrofista de la insostenibilidad del sistema público de pensiones que legitime un nuevo ataque. Matan así dos pájaros de un tiro.

Las alternativas para mejorar el sistema de pensiones actual en beneficio de la gran mayoría de la población hay y muchas. Para empezar, un incremento de los salarios tanto recortados los últimos años junto con la cotización de todas las horas trabajadas. Por otra parte, una reducción de la jornada laboral que permita incrementar la población con empleo. Aparte de eliminar las subvenciones públicas a los empresarios y las bonificaciones a la contratación, también se puede abrir el debate de si conviene trasladar el pago de las pensiones a los Presupuestos Generales del Estado.

Ninguna de estas soluciones conlleva recortar unas pensiones que, los trabajadores sabemos muy bien, actualmente son muy bajas. Ni tampoco conlleva tener que recurrir a planes de pensiones privados, cuya finalidad es enriquecer a las empresas financieras.

En CGT no nos tragamos sus mentiras. Creemos que en pocos meses nos encontraremos con una nueva agresión contra nuestros derechos y hay que preparar la acción colectiva desde hoy mismo.

Llamamos a las diversas organizaciones catalanas, movimientos sociales y sindicatos no pactistas para analizar debidamente la situación e iniciar los procesos de información y construcción de una respuesta conjunta como clase.

Nos quieren en shock, pero nos encontrarán preparadas. Organizamos la respuesta.

Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT

 

También podría gustarte

Los comentarios están cerrados.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More