[Cat/Cast] 11 de septiembre | Sin lucha y desobediencia, no hay independencia.

Publicidad

11 de setembre| Sense lluita i desobediència, no hi ha independència.

Països Catalans socialistes i feministes

4 anys després que començara l’anomenat com a procés sobiranista ens trobem novament amb un escenari que possibilita tornar a posar damunt la recuperació del carrer i la mobilització popular com a elements claus per trencar l’escenari de paràlisi al qual elits dirigents, tant catalanes com espanyoles, ens han avocat. Cal que des de les faccions més conscients i organitzades del moviment juvenil desafiem el caràcter lúdic-festiu que alguns volen donar a la nostra diada del pròxim 11 de setembre. Situar l’acció al carrer, la desobediència i la rebel·lia que ens empeny a les joves de classe treballadora com a expressions del potencial rupturista del vigent procés són els objectius que des d’Arran plantegem per a la propera diada.

Així doncs, les manifestacions festives i folklòriques que proposen les organitzacions institucionals com a emblemes de la voluntat pactista i negociadora de les seues polítiques encapçalades per Junts pel Sí, s’han de veure contraposades amb el caràcter combatiu i popular de les diferents accions i convocatòries de l’Esquerra Independentista. Ja n’hi ha prou de cedir, d’acatar i que no siga el poble treballador català qui controle com i quan ha de declarar la seua independència. Una independència real, bastida de tot tipus de sobiranies com a dones, classe i poble.

Una independència plena que contemple el marc nacional dels Països Catalans com a horitzó, i la Unitat Popular com a estratègia per bastir-lo, mai serà possible des de la negociació. Les constants negatives a la celebració d’un referèndum a casa nostra junt amb les amenaces, prohibicions i coaccions cap a les dirigents polítiques que s’atreveixen a desafiar públicament les seues lleis. La política penitenciària d’aïllament, dispersió i tortura que recau sobre les preses polítiques Euskal Herria. Les detencions a membres d’organitzacions polítiques gallegues sota l’acusació de terrorisme. L’empresonament de Bódalo a Andalusia. El judici als 8 companys aragonesos per defensar la seua terra. L’any que s’ha complit ja des de l’empresonament de l’Alfon. Tots són exemples presents els quals, units als històrics, manifesten no només la nul·la voluntat negociadora de l’Estat espanyol, sinó que qualsevol desafiament a l’statu quo només rebrà com a resposta la repressió.

Enfront d’aquesta, i enfront d’una reforma laboral que limita encara més les condicions de vida de la classe treballadora junt amb les polítiques xovinistes i racistes de l’Estat francés, des d’Arran volem fer extensible la voluntat de ruptura no només al marc regional de la Comunitat Autònoma de Catalunya, sinó al conjunt dels Països Catalans. Perquè Espanya, França i Unió Europea volen dir imperialisme, capitalisme, patriarcat i feixisme. I enfront de les seues lògiques només cal la construcció d’una consciència comuna que ens identifique com a un poble solidari i internacionalista que faça front a qualsevol expressió de desigualat des de la mediterrània.

Per un país on la violència masclista no tinga cabuda, on desenvolupem un model productiu al nostre servei i no destinat a ser l’abocador turístic de la Unió Europea, on les fronteres estiguen obertes, on siguem propietàries del nostre treball i el nostre temps, on la cura i la vida siguen el centre de les nostres polítiques i mai més ho siga servir al capital. Per totes aquestes llibertats sense les quals no serà possible mai ni assolir ni parlar d’independència.

El pròxim 11 de setembre totes al carrer a fer de la lluita i la desobediència les nostres banderes!

 

Visca els Països Catalans socialistes i feministes!

 

Arran, organització juvenil de l’Esquerra Independentista
Als Països Catalans, 29 d’agost del 2016

________________

11 de septiembre | Sin lucha y desobediencia, no hay independencia.

Països Catalans socialistas y feministas
4 años después de que comenzara el denominado como proceso soberanista nos encontramos nuevamente con un escenario que posibilita volver a poner la recuperación de la calle y la movilización popular como elementos claves para romper el escenario de parálisis al que élites dirigentes, tanto catalanas como españolas, nos han abogado. Es necesario que desde las facciones más conscientes y organizadas del movimiento juvenil desafiemos el carácter lúdico-festivo que algunos quieren dar a nuestra diada del próximo 11 de septiembre. Situar la acción en la calle, la desobediencia y la rebeldía que nos empuja a las jóvenes de clase trabajadora como expresiones del potencial rupturista del vigente proceso son los objetivos que desde arran planteamos para la próxima diada.

Así pues, las manifestaciones festivas y folclóricas que proponen las organizaciones institucionales como emblemas de la voluntad pactista y negociadora de sus políticas encabezadas por Junts pel Sí, se han de ver contrapuestas con el carácter combativo y popular de las diferentes acciones y convocatorias de la Izquierda Independentista. Basta de ceder, de acatar y que no sea el pueblo trabajador catalán quién controle cómo y cuándo debe declarar su independencia. Una independencia real, construida de todo tipo de soberanías como mujeres, clase y pueblo.

Una independencia plena que contemple el marco nacional de los Països Catalans como horizonte, y la Unidad Popular como estrategia para edificarlo, nunca será posible desde la negociación. Las constantes negativas a la celebración de un referéndum en nuestro junto con las amenazas, prohibiciones y coacciones hacia las dirigentes políticas que se atreven a desafiar públicamente sus leyes. La política penitenciaria de aislamiento, dispersión y tortura que recae sobre las presas políticas Euskal Herria. Las detenciones en miembros de organizaciones políticas gallegas bajo la acusación de terrorismo. El encarcelamiento de Bódalo en Andalucía. El juicio a los 8 compañeros aragoneses para defender su tierra. El año que se ha cumplido ya desde el encarcelamiento de la Alfon. Todos son ejemplos presentes los cuales, unidos a los históricos, manifiestan no sólo la nula voluntad negociadora del Estado español, sino que cualquier desafío al statu quo sólo recibirá como respuesta la represión.

Frente a esta, y frente a una reforma laboral que limita aún más las condiciones de vida de la clase trabajadora junto con las políticas chovinistas y racistas del Estado francés, desde Arran queremos hacer extensible la voluntad de ruptura no sólo el marco regional de la Comunidad Autónoma de Cataluña, sino al conjunto de los. Porque España, Francia y Unión Europea quieren decir imperialismo, capitalismo, patriarcado y fascismo. Y frente a sus lógicas simplemente la construcción de una conciencia común que nos identifique como un pueblo solidario e internacionalista que haga frente a cualquier expresión de desigualdad desde la mediterránea.

Por un país donde la violencia machista no tenga cabida, donde desarrollamos un modelo productivo en nuestro servicio y no destinado a ser el vertedero turístico de la Unión Europea, donde las fronteras estén abiertas, donde seamos propietarias de nuestro trabajo y nuestro tiempo, donde el cuidado y la vida sean el centro de nuestras políticas y nunca más lo sea servir al capital. Por todas estas libertades sin las cuales no será posible nunca ni alcanzar ni hablar de independencia.

El próximo 11 de septiembre todas a la calle a hacer de la lucha y la desobediencia nuestras banderas!

Viva los Països Catalans socialistas y feministas!

Arran, organización juvenil de la Izquierda Independentista
En los Països Catalans, 29 de agosto de 2016

 

También podría gustarte

Los comentarios están cerrados.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More