La nova instrucció també possibilita que es presentin formulacions per a famílies monoparentals i homosexuals.

La instrucció és fruit del desplegament de la llei 11/2014 que ha de garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGTBI) i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. L’objectiu final és establir i regular els mitjans i les mesures per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació de gènere en els àmbits, tant públics com privats, sobre els quals la Generalitat i els ens locals tenen competències.

Des de la Direcció General d’Igualtat s’assegura que amb aquest canvi es podrà ‘visibilitzar’ la diversitat sexual i d’expressió de gènere al conjunt de la societat. Mireia Mata, directora, creu que la comunicació administrativa és també un espai on posar de manifest ‘el respecte a la diversitat’.