[Caso BoroLH] «Esto es un ataque a la libertad de prensa» (Gal/cast)

Publicidad

“O mes de abril marca tendencia represiva no Estado español”, escribe con retranca Boro LH no seu último artigo en La Haine.

En abril, conta, haberá xuízo contra José María (activista a quen lle piden 2 anos de cadea e 30.000 euros de multa por parar un desafiuzamento), contra os oito mozos e mozas de Altsasu (375 anos suman as peticións de cadea, pero tres deles levan xa ano e pico en prisión preventiva), contra Josep Lluís Trapero (ex xefe dos Mossos, acusado de sedición e organización criminal), contra catro activistas que en Valladolid protestaron durante a convención nacional do PP de 2014 (nove meses e 1.100 euros de multa), contra seis sindicalistas da CNT en Guadalaxara (144 anos de cadea por un conflito laboral pola readmisión dun compañeiro) e contra el mesmo… contra Jorge Correa, 38 anos, xornalista nado en Madrid pero que reside en Pamplona e asina as súas colaboracións en La Haine como Boro LH.

Traballo voluntario, como todas na web, seis persoas que compoñen o colectivo editorial e contan cunha rede de colaboradoras, tamén voluntarias. Boro leva dez anos en La Haine, e publica en Kaos en la Red, algúns dos pioneiros que empezaron a difundir información en Internet a principios deste século. Daquela eran irrelevantes. Até non hai moito, as novas relevantes eran as que aparecían nos xornais, nas emisoras ou nas teles importantes. Agora perderon ese monopolio, e medios como La Hainecausan molestias… e empezan a ser perseguidos.

O caso de Boro empezou cunha carreira escapando dun par de policías antidisturbios en marzo de 2014 nas proximidades da Estación de Atocha, en Madrid. Esa tarde houbera unha manifestación contra a monarquía. As semanas anteriores en Madrid foran tensas, con mobilizacións masivas. O 15M abafaba as institucións rodeando o Congreso e as Marchas da Dignidade paseaban milleiros de indignadas e indignados polas rúas da capital.

Foi un 29 de marzo, a protesta convocárase baixo o lema Jaque al Rey e dous meses despois o rei Juan Carlos ía abdicar. Boro saíu á carreira. Pillárono. Caeu. “Inmobilizáronme… pensei que me estrangulaba. Tiña un enriba cando empezaron a chegar fotógrafos doutros medios. Mallaron cas porras neles. Rompéronlles algunha cámara. Recibín un puño na cara de agasallo… cando me levaban ao furgón empecei a berrar: ‘Son xornalista! Esta é unha detención ilegal!’ Pero xa non había xornalistas. Esa tarde houbo agresións á prensa en Madrid. Outros compañeiros presentaron denuncias. Algún medio recolleu os casos, pero só un que eu saiba, Público, falou de que detiveran a un xornalista. Pasei unha noite no calabozo da comisaría de Moratalaz e pola mañá leváronme aos xulgados de Praza Castilla. Ás dúas da tarde estaba na rúa. Iso sucedeu en marzo de 2014. Despois continuou a persecución…”

Unhas semanas despois, a Boro detivérono cando cubría unha protesta en Pamplona. Foi a xuízo e o caso, arquivado. Despois foi imputado na Operación Araña II acusado de enaltecer o terrorismo “por compartir cousas en Facebook”. O xuízo celebrouse o 30 de novembro pasado. “O único que buscaban era cargarme con antecedentes penais computábeis para cando chegara esta vista por aquela detención en Madrid”. O xuízo comezará este luns, día 16. O xornalista está acusado de agredir a un axente e golpear outro que viña en auxilio do primeiro. Os policías, que achegan partes médicos das lesións e dos días de baixa laboral que tiveron que gardar como consecuencia delas, reclámanlle ao xornalista uns seis mil euros de indemnización e a fiscalía pide para el 6 anos de cadea por atentado á autoridade.

Está acusado de agredir a un axente e golpear outro que viña en auxilio do primeiro. Os policías, que achegan partes médicos das lesións, son os números 99.190 (rotura de menisco) e 98.373 (rotura dun dente e artrite traumática nun dedo da man esquerda).

Vídeo-defensa

Boro comezou onte mesmo a súa defensa a través das redes sociais. Malia as porras, hai fotos e gravacións en vídeo dos feitos que se empezarán a xulgar o luns. O vídeo trata de mostrar como as lesións que sufriron os policías non son produto de ningunha agresión por parte do xornalista, que está no chan, ten por riba del un policía e está rodeado por catro máis. O vídeo mostra como os policías, mentres reparten golpes aos fotógrafos, tamén se golpean involuntariamente entre eles. O vídeo fará parte da defensa de Boro diante das declaracións dos números 99.190 (rotura de menisco) e 98.373 (rotura dun dente e artrite traumática nun dedo da man esquerda).

“A acusación non se sostén. Temos testemuñas e están as gravacións. Veremos que pasa. Van ser dous ou tres días duros. Pero pase o que pase, non nos silenciarán. Todo isto vén de lonxe. De antes da lei mordaza, como no meu caso, pero de antes tamén… o único que pretenden có acoso aos medios de comunicación é que non se poida documentar a represión, e iso é precisamente ao que dedícome eu desde hai dez anos en La Haine e Kaos… Non imos calar. Somos medios sen recursos. Houbo unha colleita de fondos para ir pagando os diferentes procesos. Até a miña detención non pasara antes a ninguén de La Haine, pero si a outros. Sempre houbo represión dos medios alternativos. Pero, claro, a intensidade depende das necesidades deles en cada momento. Despois daquelas mobilizacións do 2014 e co de Catalunya, o Estado decidiu dotarse dunha batería de leis: a reforma do Código Penal, o pacto anti-xihadista, a lei mordaza, para controlar e asustarnos. Buscan a autocensura dos medios. Pero a liberdade está para facer uso dela. Isto é un ataque á liberdade de prensa, así de simple. Inda que non saia na gran prensa.”

https://adiante.gal/xornalista-ameazado-coa-cadea/


“El mes de abril marca tendencia represiva en el Estado español”, escribe con sarcasmo Boro LH en su último artículo en La Haine.

En abril, cuenta, habrá juicio contra José María (activista a quien le piden 2 años de prisión y 30.000 euros de multa por parar un desalojo), contra las/os ocho  jóvenes de Altsasu (375 años suman las peticiones de prisión, pero tres de ellos llevan ya año y pico en prisión preventiva), contra Josep Lluís Trapero (ex jefe de los Mossos, acusado de sedición y organización criminal), contra cuatro activistas que en Valladolid protestaron durante la convención nacional del PP del 2014 (nueve meses y 1.100 euros de multa), contra seis sindicalistas de la CNT en Guadalajara (144 anos de cárcel por un conflicto laboral por la readmisión de un compañero) y contra el mismo… contra Jorge Correa, 38 años, periodista nacido en Madrid pero que reside en Pamplona y firma sus colaboraciones en La Haine como Boro LH.

Trabajo voluntario, como todas en la web, seis personas que componen el colectivo editorial y cuentan con una red de colaboradoras, también voluntarias. Boro lleva diez años en La Haine, y publica en Kaos en la Red, algunos de los pioneros que empezaron a difundir información en Internet a principios de este siglo. En aquel momento eran irrelevantes. Hasta no hace mucho, las noticias relevantes eran las que aparecían en los periódicos,  en las emisoras o en las televisoras importantes. Ahora perdieron ese monopolio, y medios como La Haine causan molestias…  y empiezan a ser perseguidos.

El caso de Boro empezó con una carrera escapando de un par de policías antidisturbios en marzo del 2014 en las proximidades de la Estación de Atocha, en Madrid. Esa tarde hubo una manifestación contra la monarquía. As semanas anteriores en Madrid fueron tensas, con movilizaciones masivas. El 15M asediaba las instituciones rodeando el Congreso y en las Marchas de la Dignidad marchaban millares de indignadas e indignados por las calles de la capital.

Fue un 29 de marzo, la protesta se había convocado bajo el lema Jaque al Rey e dos meses después el rey Juan Carlos iba a abdicar. Boro salió a la carrera, lo alcanzaron. Cayó. “Me inmovilizaron… pensé que me estrangulaba. Tenía uno arriba cuando empezaron a llegar fotógrafos de otros medios. Cayeron las porras sobre ellos. Les rompieron algunas cámaras. Recibí un puñetazo en la cara de regalo. Cuando me llevaban al furgón empecé a gritar: ‘Soy periodista! Esta es una detención ilegal!’ Pero ya no había periodistas cerca. Esa tarde hubo agresiones a la prensa en Madrid. Otros compañeros presentaron denuncias. Algún medio recogió los casos, pero sólo uno que yo sepa, Público, habló de que detuvieron a un periodista. Pasé una noche en  el calabozo de la comisaría de Moratalaz y por la mañana me llevaron a los juzgados de Plaza Castilla. A las dos de la tarde estaba en la calle. Eso sucedió en marzo del 2014. Después continuó la persecución…”

Unas semanas después a Boro lo detuvieron cuando cubría una protesta en Pamplona. Fue a juicio y el caso, archivado. Después fue imputado en la Operación Araña II acusado de enaltecer el terrorismo “por compartir cosas en Facebook”. El juicio se celebró el 30 de noviembre pasado. “Lo único que buscaban era cargarme con antecedentes penales computables para cuando llegara esta vista por aquella detención en Madrid”. El Juicio comenzará este lunes, día 16. El periodista está acusado de agredir a un agente y golpear a otro que venía en auxilio del primero. Los policías, que presentan partes médicos de las lesiones y dos días de baja laboral que tuvieron que guardar como consecuencia de ellas, le reclaman al periodista unos seis mil euros de indemnización y la fiscalía pide para él 6 años de cárcel por atentado a la autoridad.

Está acusado de agredir a un agente y golpear a otro que venía en auxilio del primero. los policías, que presentan partes médicos de las lesiones, son los números 99.190 (rotura de menisco) y 98.373 (rotura de un dente y artritis traumática en un dedo de la mano izquierda).

Vídeo-defensa

Boro comenzó ayer mismo su defensa a través de las redes sociales. Pese a los golpes, hay fotos y grabaciones en vídeo de los hechos que se empezarán a juzgar el lunes. O vídeo trata de mostrar como las lesiones que sufrieron os policías no son producto de ninguna agresión por parte del periodista, que está en el piso, tiene encima de él un policía y está rodeado por cuatro más. El vídeo muestra como los policías, mientras reparten golpes a los fotógrafos, también se golpean involuntariamente entre ellos. El vídeo hará parte de la defensa de Boro frente a las declaraciones de los números 99.190 (rotura de menisco) y 98.373 (rotura de un diente y artritis traumática en un dedo de la mano izquierda).

“La acusación no se sostiene. Tenemos testimonios y están las grabaciones. Veremos que pasa. Van a ser dos o tres días duros. Pero pase lo que pase, no nos silenciarán. Todo esto viene de lejos. De antes de la ley mordaza, como en mi caso, pero de antes también… lo único que pretenden con el acoso a los medios de comunicación es que no se pueda documentar la represión, i eso es precisamente a lo que me dedico yo desde hace diez años en La Haine y Kaos… No nos vamos a callar. Somos medios sin recursos. Hubo una colecta de fondos para ir pagando los diferentes procesos. Hasta mi detención nunca le había pasado a nadie de La Haine, pero si a otros. Siempre hubo represión de los medios alternativos. Pero, claro, la intensidad depende de las necesidades de ellos en cada momento. Después de aquellas movilizaciones del 2014 y lo de Catalunya, el Estado decidió dotarse de una batería de leyes: la reforma del Código Penal, el pacto anti-Yihadista, la ley Mordaza, para controlar y asustarnos. Buscan la autocensura de los medios. Pero la libertad está para hacer uso de ella. Esto es un ataque a la libertad de prensa, así de simple. Aunque  no salga en la gran prensa.”

https://adiante.gal/xornalista-ameazado-coa-cadea/

También podría gustarte

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More