Campanya elèctriques més Ipc


Prous abusos pels nostres barris!

La millor política social: no alçar els preus dels
serveis bàsics per sobre de l’IPC en època de crisi

Apoyan:
http://comunistes-catalans.blogspot.com/

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS