Cambio de nombre plaza Antonio López por el de Ferrer i Guardia

&nbsp Adjunto respuesta del Ayuntamiento de Barcelona a la propuesta de cambiar el nombre de la plaza Antonio López, negrero y esclavista, por el de Ferrer i Guardia, fundador de la Escuela Moderna, fusilado en 1909, acusado de promover los disturbios de la llamada Semana Trágica, del que van a cumplirse los cien años.

Para sumarse a la campaña por ese cambio de nombre ha de enviarse un e-mail a la ponencia del nomenclator del Ayuntamiento de Barcelona:

nomenclator@bcn.cat

"Dono resposta al correu electrònic que vostè ens va fer arribar el passat
dia 5 de març, en el qual ens proposa canviar la denominació de l’actual
plaça d’Antonio López, per plaça de Ferrer i Guàrdia.
En aquest sentit, li comunico que el seu escrit serà adjuntat a la proposta
que ja ens ha arribat des de la Fundació Ferrer i Guàrdia i presentat a la
pròxima sessió de la Ponència.
Una vegada hi hagi estat valorada, em tornaré a posar en contacte amb vostè
per a fer-li saber l’acord pres.
Li quedem molt agraïts pel seu interès.
Rebi una salutació ben cordial.

Pilar Serrano
Secretària de la Ponència del Nomenclàtor.
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)
la Rambla, 99 – 3a pl (08002)
T. 93 316 10 29"

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS