Barcelona. Espai Marx, Jornades de Debat: La política com a pràctica d’organització quotidiana

8

[Traducción al castellano]

Jornades de Debat

La política com a pràctica d’organització quotidiana

Dissabte 29 de maig de 2010

Carrer Mallorca, 96, entresol A, 08009 Barcelona

&nbsp

Volem indagar sobre formes polítiques possibles basades en l’activa organització i participació de les persones de les classes subalternes. Confiem, d’entrada, tant en l’existència d’aquesta possibilitat, com en que aquesta és la via de la democràcia i del veritable canvi social. És l’activitat política organitzada la que transforma la realitat social en canviar les relacions socials i de control sobre la cultura material, i en fer això transforma als mateixos individus actius, els dota de noves capacitats i facultats i d’una nova consciència de sí mateixos sorgida d’aquesta experiència.

La capacitat d’adoptar aquestes decisions està ja en la mateixa gent, cuya consciència de malestar actual és evident. I que és d’aquí d’on s’ha de partir en una reflexió sobre les formes alternatives d’activitat política.

Tanmateix falta reflexió sobre les repercussions de la destrucció de les cultures materials populars existents encara al final de la guerra mundial, veritable teixit social sobre el qual s’aixecava l’esquerra. La penetració del capitalisme en la vida quotidiana de la gent, la destrucció de les anteriors maneres de viure, autònomes dels subalterns, i dels seus valors, la creació de noves formes de viure, són canvis antropològics que no per estudiats ja els anys setanta han estat tinguts en compte per les forces polítiques. Falta en conseqüència la capacitat de pensar la política com a ús dels drets civils per plantejar-se la possibilitat d’ordenar la vida i la cultura material d’altra manera.

En correlat amb les idees de Pasolini – i de Gramsci – la principal pràctica política ha de ser la dedicada a construir una nova cultura material i intel·lectual – la riforma morale e intelletuale -, per a la qual cosa es requereix "un fort moviment polític nacional des d’avall" que impliqui a tota la vida del poble, com a subjecte actiu creador d’aquesta nova cultura i com a objecte cultural emergent, producte de la seva praxi.

La Política com a pràctica i el pensament polític com praxeología o filosofia de la pràctica.

1ª Taula al matí -10:30h a 14:00h-

Antonio Jiménez Merino. Professor de Filosofia del dret a la UB. Autor de diferents llibres i articles sobre Pier Paolo Passolini.

Oriol Martí Casas. Metge, professor de Medicina Social y Salut Pública, psicoanalista y militant comunista.

Guillermo Rendueles Olmedo. Psiquiatra i assagista

2ª Taula a la tarda – 16:00h a 19h-

Sergio Cararo. Sindicalista italià que explicarà la experiència de portar la lluita al territori.

Eligi Medina Rivero. Participant en la experiència del COP – Compromís per Ripollet, experiència de participació política a Ripollet.

Manuel Velasco Haro. Membre del comitè executiu del Sindicato Andaluz de Trabajadores.