Aturem la repressió; Cal un pla de lluita i organitzar una nova vaga general (cat/cast)

Publicidad

Por Lucha Internacionalista

Aquesta ofensiva contra els dirigents independentistes, és la punta de l’iceberg del macro procés contra bombers, professorat, pallassos, mecànics, regidors… És l’aparell de l’Estat que s’acarnissa contra tot el poble que es va rebel·lar l’1 i el 3 d’octubre. Alhora, l’Estat suspèn la llei catalana de la sanitat universal, que donava una mínima cobertura sanitària als sensepapers. L’ofensiva és en tots els fronts.

La col·laboració de la Unió Europea (UE) i els seus estats amb la repressió constata un cop més que és un club d’estats i de multinacionals, de què els pobles i la classe treballadora no en poden esperar res, més enllà de les contradiccions que podem generar entre uns i altres. Els mateixos que enfonsen a la misèria el poble grec són els qui neguen el dret del poble català a la seva autodeterminació nacional.

En aquesta situació és un error creure que el problema és constituir un Govern, encara que sigui autonomista, per aturar el 155. Perquè el problema no es limita al 155: l’Estat ha creat els instruments per tenir lligades de peus i mans les institucions, amb la intervenció de les finances i l’amenaça permanent del cop policial i judicial. Les autonomies tal com les vam conèixer són cosa del passat. L’Estat Autonòmic de la constitució del 78 ha entrat definitivament en fallida, i s’aprofundeix la crisi de la Monarquia.

Donem suport a la posició manifestada per la CUP-CC d’investir Puigdemont, que va ser el president cessat pel 155, perquè suposa un acte de sobirania davant les prohibicions de l’Estat que neguen els resultats del 21 de desembre. Aquesta decisió no ha d’implicar cap compromís amb la política que pugui desenvolupar el Govern ni ha de condicionar la nostra. S’ha de seguir denunciant públicament el dilacionisme i els reiterats acataments a la legalitat de l’Estat de JxC i ERC.

Cada pas enrere no atura l’escalada repressiva, al contrari: l’abraona, perquè l’Estat no busca un acord sinó una derrota històrica de l’independentisme per salvar la Monarquia, i a la vegada, completar un llarg procés de recentralització que va començar amb la LOAPA de Felipe González i va continuar amb Aznar. Per això són nefastes les continues vacil·lacions i dubtes que ha generat la direcció política de PDeCAT (o JXC) i ERC. Ho va ser quan no es va proclamar la República el 3 d’octubre, en el millor dels escenaris possibles, la vaga general. Ho va ser el 10 amb la proclamació suspesa, i ho va ser després del 27 d’octubre amb l’entrega de les institucions al 155 sense resistència i sense crida a la mobilització. Ho han estat en les declaracions davant el jutge negant l’efectivitat de la proclamació de la república catalana… renúncies que no han servit per treure’ls de la presó, però que ha provocat desconcert, desgast i decepció.

La clau de la situació passa per recuperar la mobilització contra la repressió i per la República catalana. Ens cal un pla de lluita amb noves convocatòries de vaga general, un pla debatut des de baix. I per fer-ho possible ens cal impulsar des dels Comitès en Defensa de la República i des de la plataforma d’organitzacions del sindicalisme alternatiu i polítiques que van convocar la vaga general del 3 d’octubre a una assemblea àmplia dels dos organismes per aprovar el pla i la vaga general.

Necessitem convocatòries a la participació àmplia i massiva, no accions de pocs que allunyen la majoria. Cal eixamplar la base, però no retrocedint cap un autonomisme inexistent, sinó connectant la ruptura republicana amb la satisfacció de les necessitats socials d’una majoria obrera. La lluita per la República la guanyarem si la identifiquem amb unes pensions dignes o amb les reivindicacions del dia de la dona treballadora, contra les retallades i la precarietat, contra els acomiadaments i en defensa de les condicions de treball… perquè és per això que també volem República. Cal ser al costat dels i de les treballadores de restauració, del Lot 22, que lluiten en vaga indefinida a l’aeroport contra el desmantellament de les conquestes que vol imposar AENA, com cal estar amb els i les treballadores de les càrnies en lluita. Però aquest compromís cap a la classe obrera no el pot fer qui ha governat Catalunya amb retallades a l’escola i la sanitat pública dels governs de CiU o JXS amb ERC, cal fer-ho des de l’esquerra independentista i l’esquerra revolucionària, des de la CUP-CC. Ens cal construir un referent fort d’esquerres per la República Catalana, des de l’internacionalisme i la solidaritat de classe.

És des d’aquesta actitud compromesa amb les classes populars que cal denunciar Ciutadans en el cinturó industrial davant un sector de la classe obrera que els va votar, perquè darrera la bandera monàrquica volen ocultar que són instrument de l’Ibex 35 i les polítiques per atacar les classes populars, que són també amb el PP els de l’increment del 0’25% de les pensions, són qui ha pactat amb el PP uns pressupostos per imposar noves retallades: reduir per sota del 4% del PIB els diners per educació i del 6% els de sanitat, tot un rècord. Amb el 155 actiu es blinden els més de mil milions en els concerts educatius, però no es fa cap inversió per millorar l’ensenyament públic.

La lluita per la República la guanyarem si intentem per tots els mitjans que no quedi aïllada, i si fem de la solidaritat amb la resta de pobles de l’Estat i internacional una constant. Hi ha hagut mobilitzacions de suport a les Illes, el País Valencià, el País Basc, Galiza, Madrid i a molts països. Cal ampliar la campanya de solidaritat a tot l’estat i a nivell internacional: des de With Catalonia es fa una crida a la mobilització el cap de setmana del 14 i 15 d’abril. És responsabilitat de Podemos, que s’escandalitza del que fan jutges i el govern del PP cridar a portar al carrer la solidaritat. Com ho és la de les direccions de CCOO i UGT que tindrien a les seves mans aturar la repressió de l’estat si fessin una crida en solidaritat amb el poble i els i les treballadores catalanes. Per això cal seguir treballant en el marc de les Marxes de la Dignitat, que van néixer per defensar “pa, treball i dignitat” i que han defensat el dret d’autodeterminació i el referèndum de l’1 d’octubre. La lluita per la República Catalana es la lluita contra el règim del 78 que oprimeix tots els pobles i treballadors/es de l’estat.

Lluita Internacionalista, 30 de març del 2018

http://luchainternacionalista.org/?lang=ca

luchaint@telefonica.net

Declaración de Lucha Internacionalista ante los últimos encarcelamientos

Paremos la represión: Necesitamos un plan de lucha y una nueva huelga general

Con el retorno a la prisión de más consejeros/as, la ex-presidenta del Parlamento y la activación de las órdenes internacionales de extradición contra Puigdemont y contra los y las consejeras que están en el exilio, el Estado ha subido un escalón más en la escalada represiva. Esta ofensiva, contra los dirigentes independentistas, es la punta del iceberg del macro proceso contra bomberos, profesorado, payasos, mecánicos, concejales… Es el aparato del Estado que se ensaña contra todo el pueblo que se rebeló el 1 y el 3 de octubre. Al mismo tiempo, el Estado ha suspendido la ley catalana de la sanidad universal, que daba una mínima cobertura sanitaria a los sin papeles. La ofensiva se da en todos los frentes.

La colaboración de la Unión Europea (UE) y sus estados con la represión demuestra un vez más que es un club de estados y de multinacionales y que los pueblos y la clase trabajadora no pueden esperar nada, más allá de las contradicciones que podamos generar entre unos y otros. Los mismos que hunden en la miseria al pueblo griego son quienes niegan el derecho del pueblo catalán a su autodeterminación nacional.

Con esta situación, es un error creer que el problema es constituir un Gobierno, aunque sea autonomista, para frenar el 155. Porque el problema no se limita al 155: el Estado ha creado los instrumentos para tener atadas las instituciones, con la intervención de las finanzas y la amenaza permanente del golpe policial y judicial. Las autonomías tal como las hemos conocido son cosa del pasado. El Estado Autonómico de la constitución del 78 ha entrado definitivamente en quiebra y se profundiza la crisis de la Monarquía.

Apoyamos la posición manifestada por la CUP-CC de investir Puigdemont, que fue el presidente cesado por el 155, porque supone un acto de soberanía ante las prohibiciones del Estado que niegan los resultados de las elecciones del 21 de diciembre. Esta decisión no tiene que implicar ningún compromiso con la política que pueda desarrollar el Gobierno catalán ni tiene que condicionar la nuestra. Se tiene que seguir denunciando públicamente la dilación y los reiterados acatamientos a la legalidad del Estado de JxC y ERC.

Cada paso atrás no frena la escalada represiva, al contrario lo estimula porque el Estado no busca un acuerdo sino una derrota histórica del independentismo para salvar la Monarquía, y a la vez, completar un largo proceso de recentralización que empezó en 1982 con la LOAPA aprobada por UCD y el PSOE y continuó con Aznar. Por eso son nefastas las continúas vacilaciones y dudas que ha generado la dirección política de PDeCAT (o JXC) y ERC. Lo fueron cuando no se proclamó la República el 3 de octubre, en el mejor de los escenarios posibles, la huelga general. Lo fueron el 10 de octubre con la proclamación suspendida, y lo fueron después del 27 de octubre con lo entrega de las instituciones al 155 sin resistencia y sin llamamiento a la movilización. Lo fueron con las declaraciones ante el juez negando la efectividad de la proclamación de la república catalana… renuncias que no han servido para sacarlos de la prisión, pero que han provocado desconcierto, desgaste y decepción.

La clave de la situación pasa por recuperar la movilización contra la represión y por la República catalana. Nos hace falta un plan de lucha con nuevas convocatorias de huelga general, un plan debatido desde abajo. Y para hacerlo posible hemos de impulsar, desde los Comités en Defensa de la República y desde la plataforma del sindicalismo alternativo y de las organizaciones políticas que convocaron la huelga general del 3 de octubre, una asamblea amplia de los dos organismos para aprobar el plan y la huelga general.

Necesitamos convocatorias para impulsar la participación amplia y masiva, no acciones de unos pocos que alejen a la mayoría. Hay que ensanchar la base, pero no retrocediendo hacia un autonomismo inexistente, sino conectando la ruptura republicana con la satisfacción de las necesidades sociales de una mayoría obrera. La lucha por la República la ganaremos si la identificamos con unas pensiones dignas o con las reivindicaciones del día de la mujer trabajadora, contra los recortes y la precariedad, contra los despidos y en defensa de las condiciones de trabajo… porque es por eso que también queremos República. Hay que estar junto a los y de las trabajadoras de la restauración, del Lote 22, que luchan en huelga indefinida en el aeropuerto de Barcelona contra el desmantelamiento de las conquistas que quiere imponer AENA, como hay que estar con los y las trabajadoras de las Càrnies en lluita en Vic (Barcelona). Pero este compromiso hacia la clase obrera no lo puede hacer quién ha gobernado Cataluña con recortes en la escuela y la sanidad pública de los gobiernos de CiU o JXS con ERC. Hay que hacerlo desde la izquierda independentista y la izquierda revolucionaria, desde la CUP-CC. Necesitamos construir un sólido referente de izquierdas por la República Catalana, desde el internacionalismo y la solidaridad de clase.

Con esta actitud comprometida con las clases populares, hay que denunciar Ciutadans en el cinturón industrial ante un sector de la clase obrera que los votó, porque detrás de la bandera monárquica quieren ocultar que son un instrumento del Ibex 35 y de las políticas para atacar las clases populares, que son también las del PP, como el incremento del 0’25% de las pensiones. Son quienes ha pactado con el PP unos presupuestos para imponer nuevos recortes: reducir por debajo del 4% del PIB el dinero por educación y del 6% los de sanidad, todo un récord. Con el 155 en activo, se han blindado los más de 1.000 millones en los conciertos educativos, pero no se hace ninguna inversión para mejorar la enseñanza pública.

La lucha por la República la ganaremos si intentamos por todos los medios que no quede aislada y si hacemos de la solidaridad con el resto de pueblos del Estado e internacional una constante. Ha habido movilizaciones de apoyo en las Baleares, el País Valenciano, el País Vasco, Galicia, Madrid y en muchos países. Hay que ampliar la campaña de solidaridad a todo el estado y a nivel internacional: desde With Catalonia se hace un llamamiento a la movilización el fin de semana del 14 y 15 de abril. Es responsabilidad de Podemos, que se escandaliza de lo que hacen los jueces y el gobierno del PP, hacer un llamamiento a llevarla solidaridad a la calle. Como lo es también de las direcciones de CCOO y UGT que tienen en sus manos la posibilidad de frenar la represión del estado si hicieran un llamamiento en solidaridad con el pueblo y los y las trabajadoras catalanas. Por eso hay que seguir trabajando en el marco de las Marchas de la Dignidad, que nacieron para defender “pan, trabajo y dignidad” y que han defendido el derecho de autodeterminación y el referéndum del 1 de octubre. La lucha por la República Catalana es la lucha contra el régimen del 78 que oprime todos los pueblos y trabajadores/as del estado.

Lucha Internacionalista, 30 de marzo del 2018

http://luchainternacionalista.org/?lang=es

luchaint@telefonica.net

También podría gustarte

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More