Alliberament gay o mimetisme heterosexual?

PER QUÈ EL DRET CIVIL AL MATRIMONI I A L'ADOPCIÓ SÓN UN ABSOLUT FRACÀS PER AL COL.LECTIU HOMOSEXUAL:

 

 

Durant molts anys el col.lectiu homosexual ha lluitat per ser, per aportar quelcom diferent, per fer visible i reconeguda la seva igualtat en la diferència. Nosaltres, els homosexuals, no som iguals que els heterosexuals, som diferents, iguals en drets i deures, iguals en legitimitat, iguals en dignitat i llibertats però diferents. I jo em pregunto: Per a què volem el matrimoni heterosexual i la filiació heterosexual?

Estem alliberant-nos o ens estem limitant al mimetisme? Estem lluitant per ser nosaltres mateixos o estem lluitant per ser com ells? Ens estem afirmant com a diferència subversiva amb un potencial incontestable per a transformar d'arrel la realitat social i cultural o anem a remolc de la mediocritat heterosexual? Mirem les estadístiques de separacions, divorcis i matances en els si del matrimoni heterosexual i no podrem més que constatar que la familia fonamentada en el matrimoni com a unitat reproductiva, el matrimoni com a tradició cultural i primera estructura de la cultura occidental judeocristiana i capitalista, és un absolut fracàs. La cultura occidental i la seva tradició del matrimoni no tenen ja validesa ni legitimitat. El matrimoni i la relació sexual heterosexual com aunitat reproductiva per a mantenir l'espècie, ja no és necessària, hi han altres mètodes reproductius d'última tecnologia que situen al matrimoni i el sexe coitocèntric en un segon lloc lluny de ser una necessitat. Jo penso que el col.lectiu Gay haurà fracasat estrepitosament i haurà firmat la seva sentència de dissolució si limita la seva lluita per la llibertat en el mimetisme envers estructures culturals de la majoria heterosexual que es demostren fracasades. Penso que la nostra labor és anar més enllà, crear un model de convivència nou, innovador, diferent de tot el que coneixem, trencador amb la moral, els principis i tradicions culturals i les estructures capitalistes, tenim un potencial subversiu i innovador que ha de sortir, que ha de crear, està cridat a crear quelcom de nou, el mimetismeés el fracàs, la mediocritat, la creació al marge del que està establert és la llibertat. No ens conformem a ser com ells, siguem nosaltres, aporten quelcom de nou…ensenyem al món que hia ha altres formes de viure al marge del que ja coneixem, el matrimoni no és més que la primera causa de divorcis, i aquesta frase en to de conya de Groucho Marx és la constatació de l'absolut fracàs que suposa aquesta institució cultural com a forma de vida.

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS