A València, boicot a Israel i Turquia

Publicidad

                           COMUNICAT

En dates recents els grups i artistes valencians Smoking Souls, Zoo i Pau Alabajos han sigut convidats a participar en el Festival One Voice for All que se celebrarà els dies 16 i 17 de novembre en l´Antalya Expo d´Estambul, Turquia.

Els diuen en la invitació que es tracta d’un festival organitzat sota els auspicis de la presidència de la república de Turquia en suport al poble palestí, un suport genèric que no qüestiona l’ocupació de la seua terra ni la constant vulneració dels drets humans que practica l’estat d’Israel.

Els diuen en la invitació que tindran l’honor de comptar en el públic amb la presència de l’il·lustre Tayyip Erdogan i que fins i tot podran fer-se una fotografia amb ell.

Els diuen que compartiran escenari amb altres grups que igual que ells van signar un manifest del moviment BDS reclamant Boicot Desinversions i Sancions al règim israelià.

Això els diuen, però els grups ho tenen molt clar, els diuen que no. Que no aniran, que no participaran en la seua farsa. De manera col·lectiva, els esmentats grups i artistes, el Comitè Valencià de Solidaritat amb Kurdistan i el BDS del País Valencià volem fer patent:

-El nostre més absolut rebuig a la utilització interessada de la causa palestina per part de l’Estat turc per a blanquejar un règim autoritari i genocida que practica una política de guerra i extermini contra el poble kurd.

– El nostre més absolut rebuig també a la hipocresia infinita d’Erdogan que parla de solidaritat amb Palestina mentres realitza acords comercials i compra armes a Israel per a massacrar al poble kurd. Les fotos amb ell eixirien sempre tacades de sang.

La música i els focus d’Eurovisió a Israel o el One Voice for All a Turquia no poden ocultar l’opressió i l’ocupació que pateixen Palestina i el Kurdistan. La seua música queda silenciada pel soroll dels seus bombardejos ressonant des de Gaza i Afrín.

És per això que no contribuirem a blanquejar els seus crims i fem una crida a un boicot actiu a l´estat israelià i al règim d’Erdogan i per extensió a Turquia. Un boicot actiu i solidari amb els pobles kurd i palestí. Un boicot que diga no a Erdogan, no a Netanyahu i sí a la vida, sí a la justícia i sí a la llibertat de Palestina i el Kurdistan.

——————————————————————

                              COMUNICADO

En fechas recientes los grupos y artistas valencianos Smoking Souls, Zoo y Pau Alabajos han sido invitados a participar en el Festival One Voice for All que se celebrará los días 16 y 17 de noviembre en el Antalya Expo de Estambul, Turquía.

Les dicen en la invitación que se trata de un festival organizado bajo los auspicios de la presidencia de la república de Turquía en apoyo al pueblo palestino, un soporte genérico que no cuestiona la ocupación de su tierra ni la constante vulneración de los derechos humanos que practica el estado de Israel.

Les dicen en la invitación que tendrán el honor de contar en el público con la presencia del ilustre Tayyip Erdogan y que incluso podrán hacerse una fotografía con él.

Les dicen que compartirán escenario con otros grupos que al igual que ellos firmaron un manifiesto del movimiento BDS reclamando Boicot Desinversiones y Sanciones al régimen israelí.

Esto les dicen, pero los grupos lo tienen muy claro, y ellos les dicen que no. Que no irán, que no participarán en su farsa. De manera colectiva, los mencionados grupos y artistas, el Comité Valenciano de Solidaridad con Kurdistán y el BDS del País Valenciano queremos hacer patente:

-El nuestro más absoluto rechazo a la utilización interesada de la causa palestina por parte del Estado turco para blanquear un régimen autoritario y genocida que practica una política de guerra y exterminio contra el pueblo kurdo.

– Nuestro más absoluto rechazo también a la hipocresía infinita de Erdogan que habla de solidaridad con Palestina mientras realiza acuerdos comerciales y compra armas a Israel para masacrar al pueblo kurdo. Las fotos con él saldrían siempre manchadas de sangre.

La música y los focos de Eurovisión en Israel o el One Voice for All en Turquía no pueden ocultar la opresión y la ocupación que sufren Palestina y el Kurdistán. Su música queda silenciada por el ruido de sus bombardeos resonando desde Gaza y Afrin.

Es por ello que no contribuiremos a blanquear sus crímenes y llamamos a un boicot activo a estado israelí y al régimen de Erdogan y por extensión en Turquía. Un boicot activo y solidario con los pueblos kurdo y palestino. Un boicot que diga no a Erdogan, no a Netanyahu y sí a la vida, sí a la justicia y sí a la libertad de Palestina y el Kurdistán.

También podría gustarte

Los comentarios están cerrados.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More