A Okupa preokupa

Nota de imprenta.
A un ano da okupación da casa que hoxe é o L.S.O."Casa das Atochas", no coruñes barrio da Torre, a burguesia local enfila seus mass media para crear opinión para seu desaloxo en defensa da sacro santa propiedade privada.
Según un artigo na Voz de Galicia a propiedade da finca, a coñecida promotora Perez Paz, unha das mais rapaces e depredadoras especuladoras na cidade, ten denunciado que se considere unha propiedade ocupada un Centro Social o o que é o mesmo parte da cultura da cidade.
O traballo de converter unha propiedade abandoada a especulación nun centro de lecer da mocedade da nosa cidade, o traballo realizado polos compañeiros e compañeiras da mesma e seu recoñecemento publico preocupa aos defensores da especulación e a propiedade privada e queren esmagalo. Queren-na recuperar para convertila en ruinas simbolo da sua victoria.
Non podemos consentir tal cousa, ao marxe da opinión que teñamos sobre a necesidade de espazos ocupados, todos e todas, partidos, sindicatos e movementos populares temos que decir alto e claro:
A CASA DAS ATOCHAS NON SE PECHA!
Asambleia de A Coruña do MpB.-&nbsp
NOTICIAS ANTICAPITALISTAS