A exposición “Solidaridad Obrera” na Galiza

Con motivo do Centenário do periódico “Solidaridad Obrera” (1907-2007) , os compañeiros de Catalunya i Balears realizaron unha exposición acerca da sua história e agora, visita Galiza da man dos diferentes sindicatos da CNT&nbsp galaica.&nbsp É un orgullo para o movimento libertário e para nós como anarco-sindicalistas, poder apresentar sob esta exposición a un dos periódicos da imprensa obreira máis lonxevos e&nbsp que chegou a constituir-se en diário con unha tiraxe de 220.000 exemplares na Cataluña libertária de 1936.

Ferrol
Dias :15 ao 20 de Febreiro
Lugar : Ateneu Ferrolán&nbsp R/Madalena 202
Horário : 11 a 13 h. e de 17 a 21 h.
Dia 15 apresentación da Exposición a cargo de Eliseo Fernández

Betanzos
Dias : 22 a 28 de Febreiro
Lugar : Liceo de Betanzos
Horário: Luns a Venres de 19 a 21 h.
Sábado e Domingo de 12 a 14 h.
Venres 26 apresentación do libro “Biografía de la Revista Blanca” de Xavier del Valle-Inclán às 19 h.

A Coruña

Dias 1 ao 7 de Marzo
Lugar: sen confirmar
Horário: sen confirmar

Compostela
Dias : 9 a 14 de Marzo
Lugar : Casa das Asociacións de Cornes – R/ Manuel Beiras, 3
Horário : 9 a 14 h e 16,30-21,30 h.
Dia 9 apresentación a cargo de Xavier Valle e Recital de música tradicional anarquista às 19 h.
Dia 14 Recital poético a cargo de : Claudio Rodríguez Fer, Gaspar Domínguez, Pili Beiro, XL Santos Cabanas, Rosa Enríquez a partir das 19 h.

Pontevedra
Dias : 14-21 de Marzo
Lugar : Centro Social A Revira – R/ Gonzalo Galhas, nº 4
Horário :&nbsp 19 a 21 h.

Vigo
Dias : 22 a 28 de Marzo
Lugar : local CNT -&nbsp R/ Príncipe 22, 1º piso, local 34- 36202 VIGO
Horário :&nbsp 18 a 21 h.

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS