A CNT vista de perfil: «Paixón e loita»

12

A princípíos de ano uns estudantes de Xornalismo acercaron-se ao noso sindicato de Compostela dicendo-nos que querian facer unha reportaxe sobre a CNT como prática de unha das suas disciplinas, e nós que somos disciplinados, deixamo-nos convencer para aparecer nesta "Paixón e loita". Experiéncia interesante para comprobar como nos ven desde fora da CNT e como transmitimos a nosa mensaxe à sociedade. Que vos preste e que cadaquén tire as suas próprias conclusións. Saúde.