421.315 personas identificadas en Galiza en 2015 por la policía y la Guardia Civil según cifras del Ministerio del Interior

Publicidad

 Anuario estadístico publicado por el Ministerio del Interior sitúa en 208.675 personas las identificaciones practicadas por el Corpo Nacional de Policía y la Guarda Civil en el marco de la Ley Orgánica 4/2015 para la Protección de la Seguridad Ciudadana después de un año de su entrada en vigor. La cifra aumenta hasta 421.315 se sumamos las identificaciónes llevadas a cabo también por la Ley Orgánica 1/1992.

Interior cifra en 442 as sancións por «desobediencia ou resistencia á autoridade» e en 597 as persoas sancionadas por «faltas de respecto e consideración» ás FSE.

No concreto, refírese a aquelas reguladas no artigo 16 «en cumprimento das súas funcións de indagación e prevención delitiva para a sanción de infraccións penais e administrativas» polo que se autoriza «os axentes das Forzas e Corpos de Seguridade» a «requerir a identificación das persoas» cando «existan indicios de que puideron participar na comisión dunha infracción» ou «en atención ás circunstancias concorrentes» consideren «razoabelmente necesario» requerir a documentación «para previr a comisión dun delito».

Trátase de dados acumulados entre xaneiro de 2015 e decembro dese mesmo ano.

Aliás, o Anuario recolle as sancións adoptadas polas faltas tipificadas como graves (artigo 36) na coñecida como Lei mordaza. As máis habituais foron por «desobediencia ou resistencia á autoridade» (36.6) dos axentes da FSE.

En total 442 persoas. Doutra banda, 43 foron sancionadas por «perturbación da seguridade cidadá en actos públicos, espectáculos deportivos ou culturais, solemnidades e oficios relixiosos ou outras reunións ás que asistan numerosas persoas» e 76 por «causar desordes nas vías, espazos ou estabelecementos públicos».

Como faltas leves (artigo 37) por «falta de respecto e consideración» aos axentes da Policía e/ou da Garda Civil, foron sancionadas entre xaneiro e decembro de 2015, 597 persoas (artigo 37.4). Outras 55 por (37.12) por negárense a entregar a documentación de identidade cando lles foi requerido para a súa retirada ou retención.

A Lei mordaza entrou en vigor en marzo de 2015 entre fortes críticas da oposición e mobilizacións populares que denunciaban o recorte de dereitos que supón, embora o Goberno español retirase finalmente os aspectos máis polémicos do anteproxecto presentado inicialmente.

También podría gustarte

Los comentarios están cerrados.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More