#24J | Diada dels Països Catalans

Publicidad

Espurnes de lluita, fogueres de llibertat

No acceptes la derrota fins que no trobes que en sortiràs guanyant.

Joan Fuster

 

Som totes les joves que incansablement defensen un futur digne, som totes les dones que incansablement lluiten per la igualtat de drets i el reconeixement dels propis mèrits, som totes les treballadores que dia rere dia combaten la precarietat laboral cooperant les unes amb les altres contra la patronal. Som un piló de dissidents que en tots els àmbits demostren que els Països Catalans són una nació comunitària, enriquida per les múltiples cultures que acull i que recolza, una nació forta capaç de resistir l’opressor i una nació combativa que sap manifestar de forma contundent les reivindicacions, talment com espurnes cercant la llibertat.

Històricament hem estat un poble comprensiu i solidari que ha acollit milers de persones que buscaven millors condicions de vida i han trobat en el nostre hàbitat geogràfic un ventall climàtic molt divers i una situació geogràfica excel·lent. Hem estat territori conquerit en massa ocasions, hem resistit i seguim resistint a l’ocupació de l’estat espanyol i al seu afany per silenciar un poble que des de fa més de 300 anys lluita per tornar a ser, per tornar a viure.

De Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, sota la foscor de la nit del  23 juny,  els carrers de viles, pobles i ciutats dels Països Catalans s’omplen de foc, alegria, festa i cultura popular. El foc esdevé l’element central en aquesta diada popular catalana: des de les festes de Perpinyà, les fogueres d’Alacant, la flama del Canigó, els salts de cavall a Ciutadella de Menorca, les baixades de falles al Pirineu i Andorra, fins a les revetlles populars a Catalunya i el País Valencià, i un llarg etcètera; que es celebra de nord a sud i d’est a oest dels Països Catalans. El foc és per a nosaltres un element per teixir comunitat, identitat i tradició. Simbòlicament és per a nosaltres una manera de cremar tot allò que no ens deixa respirar com a nació, una manera d’alliberar-nos del passat que ens oprimeix i d’il·luminar el futur que volem.

I és que malgrat tot, després de repressió, prohibicions, terror, assassinats i diverses dictadures, no han pogut fer-nos desaparèixer com a poble.

Som el Poble Català, el poble del foc i la rauxa.

Som Països Catalans i seguirem fins la victòria, sempre!  

 

 

Arran, organització juvenil de l’Esquerra Independentista
Als Països Catalans, 23 de juny del 2016

______________________________________________________________________

# 24J | Día de los Países Catalanes
Publicado el 23 de junio 2016
Destellos de lucha, hogueras de libertad
No aceptas la derrota hasta que no encuentras que saldrás ganando.

Joan Fuster

Somos todas las jóvenes que incansablemente defienden un futuro digno, somos todas las mujeres que incansablemente luchan por la igualdad de derechos y el reconocimiento de los propios méritos, somos todas las trabajadoras que día a día combaten la precariedad laboral cooperando unas con otras contra la patronal. Somos un montón de disidentes que en todos los ámbitos demuestran que los Países Catalanes son una nación comunitaria, enriquecida por las múltiples culturas que acoge y que apoya, una nación fuerte capaz de resistir al opresor y una nación combativa que sabe manifestar de forma contundente las reivindicaciones, tal como chispas buscando la libertad.

Históricamente hemos sido un pueblo comprensivo y solidario que ha acogido a miles de personas que buscaban mejores condiciones de vida y han encontrado en nuestro hábitat geográfico un abanico climático muy diverso y una situación geográfica excelente. Hemos sido territorio conquistado en demasiadas ocasiones, hemos resistido y seguimos resistiendo a la ocupación de España ya su afán por silenciar un pueblo que desde hace más de 300 años lucha para volver a ser, para volver a vivir.

De Salsas a Guardamar y de Fraga a Maó, bajo la oscuridad de la noche del 23 de junio, las calles de villas, pueblos y ciudades de los Países Catalanes se llenan de fuego, alegría, fiesta y cultura popular. El fuego es el elemento central en este día popular catalana: desde las fiestas de Perpiñán, las hogueras de Alicante, la llama del Canigó, los saltos de caballo en Ciutadella de Menorca, las bajadas de fallas en el Pirineo y Andorra, hasta a las verbenas populares en Cataluña y Valencia, y un largo etcétera; que se celebra de norte a sur y de este a oeste de los. El fuego es para nosotros un elemento para tejer comunidad, identidad y tradición. Simbólicamente es para nosotros una manera de quemar todo aquello que no nos deja respirar como nación, una manera de liberarnos del pasado que nos oprime y de iluminar el futuro que queremos.

Y es que a pesar de todo, después de represión, prohibiciones, terror, asesinatos y varias dictaduras, no han podido hacernos desaparecer como pueblo.

Somos el Pueblo Catalán, el pueblo del fuego y el arrebato.

Somos Països Catalans y seguiremos hasta la victoria, siempre!

ARRAN, organización juvenil de la Izquierda Independentista
En los Países Catalanes, 23 de junio de 2016

También podría gustarte

Los comentarios están cerrados.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More