1r de maig: milers de manifestants clamen a Barcelona per la vaga general (crònica i fotos), cat/cast

10

1r de maig: milers de manifestants clamen a Barcelona per la vaga general

Amb el lema unitari “Contra les retallades socials, cap a la vaga general” la manifestació de l’1 de maig alternatiu d’enguany ha arrencat davant l’edifici de la patronal catalana Foment de Treball, o­n s’ha denunciat els banquers i empresaris com a culpables de l’actual crisi del capitalisme que volen fer pagar als treballadors. Poc després la manifestació s’ha aturat davant l’edifici del Palau de la Música, o­n s’ha denunciat la corrupció política exemplificada en el cas Millet mitjançant diverses pintades. Un cop al Passeig de Gràcia, una acció simbòlica davant l’edifici de la Borsa denunciava així mateix la responsabilitat d’aquesta institució financera del capitalisme en la greu crisi actual.

La manifestació ha conclòs amb la lectura del manifest unitari, o­n s’assenyala que “els col.lectius, organitzacions i plataformes catalanes que ens reunim de nou en aquest 1 de Maig alternatiu i combatiu, fem una crida a la mobilització social, a la lluita per seguir denunciant els efectes que el sistema, la seva crisi i les polítiques que els gestionen tenen sobre les i els més vulnerables. Només podrem assolir tot això amb una gran vaga general”.

La manifestació unitària, impulsada per la Campanya contra la Europa del Capital, la crisi i la Guerra, ha comptat amb una àmplia participació de l’esquerra radical i anticapitalista, tant política, com sindical i social, amb presència també de col·lectius de treballadors i treballadores immigrants. Al llarg del recorregut s’han corejat consignes de denúncia com ara “que la crisi la paguin els rics”, amb especial insistència en la necessitat de convocar una mobilització general contra la crisi i els plans de govern i patronal contra la classe treballadora: “com a Grècia, vaga general”, “contra la reforma laboral, vaga general”, “contra la crisi del capital, vaga general”.
1º de mayo: miles de manifestantes claman en Barcelona por la huelga general

Con el lema unitario «Contra los recortes sociales, hacia la huelga general» la manifestación del 1º de mayo alternativo de este año ha arrancado ante del edificio de la patronal catalana Fomento de Trabajo, donde se ha denunciado a los banqueros y empresarios como culpables de la actual crisis del capitalismo que quieren hacer pagar a los trabajadores. Poco después la manifestación se ha detenido ante del edificio del Palau de la Música, donde se ha denunciado la corrupción política ejemplarizada en el caso Millet mediante diversas pintadas. Una vez en el Paseo de Gracia, una acción simbólica delante del edificio de la Borsa denunciaba asimismo la responsabilidad de esta institución financiera del capitalismo en la grave crisis actual.

La manifestación ha concluido con la lectura del manifiesto unitario, donde se señala que «los colectivos, organizaciones y plataformas catalanas que nos reunimos de nuevo en este 1 de Mayo alternativo y combativo, hacemos un llamamiento a la movilización social, a la lucha para seguir denunciando los efectos que el sistema, su crisis y las políticas que los gestionan tienen sobre las y los más vulnerables. Sólo podremos alcanzar todo eso con una gran huelga general».

La manifestación unitaria, impulsada por la Campaña contra la Europa del Capital, la crisis y la Guerra, ha contado con una amplia participación de la izquierda radical y anticapitalista, tanto política, como sindical y social, con presencia también de colectivos de trabajadores y trabajadoras inmigrantes. A lo largo del recorrido se han coreado consignas de denuncia como «que la crisis la paguen los ricos», con especial insistencia en la necesidad de convocar una movilización general contra la crisis y los planes de gobierno y patronal contra la clase trabajadora: «como en Grecia,&nbsp huelga general», «contra la reforma laboral, huelga general», «contra la crisis del capital,&nbsp huelga general».