1er Concurs literari de la Festa Major Reivindicativa de St. Andreu de Palomar

ORGANITZA:
Festa Major Reivindicativa:
Assemblea de joves de La Sagrera i St. Andreu – CAJEI
Assemblea d´Endavant de St. Andreu – Nou Barris

COL•LABORA:
Llibreria La Sirga

JURAT:
Estarà format per tres persones de l’assemblea de la FMR i una persona externa.

PREMIS:
Es donaran dos premis. El premi és un lot de llibres.

DISPOSICIONS GENERALS:
Hi podrà participar tota persona que ho desitgi. Només s’admetran dues obres per participant. L’obra haurà de ser original.Les obres han de presentar-se en DINA-4, a doble espai i només per una cara. La font serà Times New Roman, 12. La temàtica és lliure, però ha de ser socialment crítica.

CATEGORIES:
POESIA
Extensió: S’acceptaran obres amb una extensió màxima de 3 pàgines i que compleixin les disposicions generals explicades a priori.
PROSA
Extensió: S’acceptaran les obres que tinguin un màxim de 3 pàgines i que compleixin les disposicions generals explicades a priori.

LLIURAMENT DE LES OBRES:
Cada participant ha de lliurar a la bústia de la Comissió de Festes un sobre adreçat a "I PREMI LITERARI DE SANT ANDREU DE PALOMAR" amb el següent contingut:
1) L’obra, presentada en dos exemplars (l’original i una còpia). Cada exemplar ha de portar al davant una pàgina amb: el títol de l’obra, el pseudònim de l’autor, i l’especificació de la categoria on participa.
2) Un altre sobre tancat. A l’exterior d’aquest sobre hi ha de constar: el títol de l’obra, el pseudònim de l’autor i l’especificació de la categoria en la qual participa.
3) A l’interior del sobre hi ha d’haver un full amb les dades personals de l’autora: nom i cognoms, adreça i telèfon.
Les obres que no compleixin tots els requisits de presentació queden excloses del concurs.

TERMINI D’ADMISSIÓ:
Les obres es faran arribar, del 10 d’octubre al 30 de novembre del 2008 al local de La Comissió de Festes: és al C/ de Fraga núm. 17. Obert de dilluns a divendres de 18-21h.

SELECCIÓ:
El període de selecció de les obres premiades serà la primera setmana de desembre.

ENTREGA DE PREMIS:
Tindrà lloc a la Plaça de les Palmeres el diumenge 7 de desembre, a les 13h. En acabar els actes programats pel matí de la Jornada de cultura popular que organitza la Festa Major Reivindicativa.

Metro L1 Fabra i Puig
Metro L1 Sant Andreu
Renfe St. Andreu Comptal
Renfe St. Andreu Arenal

Podeu consultar:

http://www.fmreivindicativa.blogspot.com/

http://www.fercanet.net/FMReivindicativa/

http://www.lasirga.blogspot.com/&nbsp

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS