18 de enero: Huelga contra los recortes en la enseñanza catalana

Publicidad

[Català]

PER REVERTIR LES RETALLADES A L’ENSENYAMENT PÚBLIC: VAGA DIMECRES 18 DE GENER DE 2017

El sindicat CGT Ensenyament convoquem als i a les treballadores de l’ensenyament públic no universitari de Catalunya a una jornada de VAGA el DIMECRES 18 DE GENER, coincidint amb la setmana de debat d’esmenes parcials als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2017.

Des del passat mes d’octubre hem fet, junt amb altres sindicats, xerrades i assemblees a nombrosos centres explicant perquè considerem que ara és el moment de començar a revertir les retallades i perquè creiem que passar a l’ofensiva i anar a la vaga mentre s’estan debatent els pressupostosi aprofitant l’actual situació política a Catalunya ens dóna veritables opcions d’assolir les reivindicacions que plantegem.

Volem fer palès que aquesta convocatòria sorgeix després d’un treball i d’un debat previ amb la resta de sindicats, amb els quals vam concretar les reivindicacions i vam coincidir en la necessitat d’anar a la vaga per pressionar a l’administració perquè les incloguin dins dels propers pressupostos tal i com s’explica al manifest intersindical. També després de molts debats als centres, on molts companys i companyes han manifestat que consideren bàsic que aquesta no sigui una altra vaga d’un dia que serveixi només per expressar la nostra disconformitat sinó que es convoqui en uns terminis i amb unes perspectives de continuïtat que generin prou pressió com per aconseguir realment les reivindicacions plantejades.

És en aquest sentit que a la darrera reunió intersindical no hem pogut arribar a un acord pel que fa a la/les data/es de la vaga. La resta de sindicats de la intersindical han decidit convocar una única jornada de vaga el dia 9 de febrer. Des de CGT entenem que és massa tard i amb les decisions sobre assignacions pressupostàries ja preses, atès que els debats d’esmenes parcials als pressupostos estan fixats entre el 16 i el 20 de gener (el d’ensenyament està previst per al 18 de gener) i que a més, no permet cap perspectiva de continuïtat possible dins dels terminis de l’aprovació definitiva dels pressupostos que tindrà lloc el mateix 9 de febrer sobre una proposta ja tancada. Fer una jornada de vaga aïllada i quan ja està tot decidit desvirtua el compromís que tots els sindicats havíem pres davant del professorat.

Des de CGT Ensenyament considerem fonamental que la vaga arribi abans, mentre s’estan debatent i decidint els pressupostos i que tingui possibilitat de continuïtat. És per això que, sense descartar més convocatòries, inclosa la del 9 de febrer, us convoquem a aquesta primera jornada de vaga en ple debat d’esmenes parcials de l’àrea d’educació.

Davant d’aquest desacord en el calendari, el nostre plantejament a la intersindical ha estat que CGT convoquem ambdues dates, ratificant la segona amb els nostres companys i companyes, però la resta de sindicats ha decidit no incorporar-nos al cartell conjunt del 9 perquè no renunciem a convocar també el 18 de gener. Nosaltres seguim fent una crida a la resta de sindicats a fer una primera convocatòria de vaga mentre s’estan debatent i decidint els pressupostos d’ensenyament.

Properament concretarem les accions i l’hora i el lloc de la manifestació que acompanyarà la vaga i de l’assemblea que durem a terme per ratificar i concretar la seva continuïtat. Us demanem que feu difusió d’aquesta convocatòria i de les raons per les quals des de CGT trobem essencial que tingui lloc en els terminis esmentats. Si voleu que anem al vostre centre a explicar-ho i debatre-ho amb vosaltres o teniu qualsevol altre dubte o consideració no dubteu a contactar-nos.

Barcelona, a 20 de desembre de 2016

CGT Ensenyament

___________________

[Castellano]

PARA REVERTIR LOS RECORTES EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA: HUELGA MIÉRCOLES 18 DE ENERO DE 2017

El sindicato CGT Enseñanza convocamos a los y las trabajadoras de la enseñanza pública no universitaria de Cataluña a una jornada de HUELGA el MIÉRCOLES 18 DE ENERO, coincidiendo con la semana de debate de enmiendas parciales a los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el año 2017.

Desde el pasado mes de octubre hemos hecho, junto con otros sindicatos, charlas y asambleas en numerosos centros explicando porque consideramos que ahora es el momento de comenzar a revertir los recortes y porque creemos que pasar a la ofensiva e ir a la huelga mientras están debatiendo los pressupostosi aprovechando la actual situación política en Cataluña nos da verdaderas opciones de alcanzar las reivindicaciones que planteamos.

Queremos hacer patente que esta convocatoria surge después de un trabajo y de un debate previo con el resto de sindicatos, con los que concretar las reivindicaciones y coincidimos en la necesidad de ir a la huelga para presionar a la administración para las incluyan dentro de los próximos presupuestos tal y como se explica en el manifiesto intersindical. También después de muchos debates en los centros, donde muchos compañeros han manifestado que consideran básico que ésta no sea otra huelga de un día que sirva sólo para expresar nuestra disconformidad sino que se convoque en unos plazos y con unas perspectivas de continuidad que generen suficiente presión como para conseguir realmente las reivindicaciones planteadas.

Es en este sentido que en la última reunión intersindical no hemos podido llegar a un acuerdo en cuanto a la / s fecha / s de la huelga. El resto de sindicatos de la intersindical han decidido convocar una única jornada de huelga el día 9 de febrero. Desde CGT entendemos que es demasiado tarde y con las decisiones sobre asignaciones presupuestarias ya tomadas, dado que los debates de enmiendas parciales a los presupuestos están fijados entre el 16 y el 20 de enero (el de enseñanza está previsto para el 18 de enero ) y que además, no permite ninguna perspectiva de continuidad posible dentro de los plazos de la aprobación definitiva de los presupuestos que tendrá lugar el mismo 9 de febrero sobre una propuesta ya cerrada. Hacer una jornada de huelga aislada y cuando ya está todo decidido desvirtúa el compromiso de que todos los sindicatos habíamos tomado ante el profesorado.

Desde CGT Enseñanza consideramos fundamental que la huelga llegue antes, mientras se están debatiendo y decidiendo los presupuestos y que tenga posibilidad de continuidad. Es por ello que, sin descartar más convocatorias, incluida la del 9 de febrero, os convocamos a esta primera jornada de huelga en pleno debate de enmiendas parciales del área de educación.

Ante este desacuerdo en el calendario, nuestro planteamiento a la intersindical ha sido que CGT convocamos ambas fechas, ratificando la segunda con nuestros compañeros, pero el resto de sindicatos ha decidido no incorporarnos al cartel conjunto del 9 porque no renunciamos a convocar también el 18 de enero. Nosotros seguimos haciendo un llamamiento al resto de sindicatos a hacer una primera convocatoria de huelga mientras se están debatiendo y decidiendo los presupuestos de enseñanza.

Próximamente concretaremos las acciones y la hora y el lugar de la manifestación que acompañará la huelga y de la asamblea que llevaremos a cabo para ratificar y concretar su continuidad. Os pedimos que hagáis difusión de esta convocatoria y de las razones por las que desde CGT encontramos esencial que tenga lugar en los plazos mencionados. Si quieres que vayamos a su centro a explicarlo y debatirlo con vosotros o tiene cualquier otra duda o consideración no dude en contactarnos.

Barcelona, ​​a 20 de diciembre de 2016

CGT Enseñanza

También podría gustarte

Los comentarios están cerrados.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More