17 de Abril «Día Internacional da Loita Labrega»

  • Escenificación do enterro da agricultura
  • Procesión-manifestación até Carrefour
  • Difusión de materiais informativos ás portas do Carrefour
  • Visita guiada no interior do Carrefour, dando conta das grandes distancias que percorren os alimentos distribuídos polas grandes multinacionais
  • Rógase asistir de rogoroso loito
    O 17 de Abril foi declarado pola Vía Campesina dende 1996 como o “Día Internacional da Loita Labrega” como homenaxe aos dezanove campesiños doMovimento Sem Terra&nbsp asasinados pola policía brasileira durante unha acción de mobilización para acceder a certas terras.
    NOTICIAS ANTICAPITALISTAS