(Cat/Cast) Admitida a trámite una denuncia contra los Mossos por vejaciones durante el desalojo de La Bienaventurada

Por Carla Benito / Directa.cat

Admesa a tràmit una denúncia contra els Mossos per vexacions durant el desallotjament de La Benaventurada Alerta Solidària i Cortsenques Dissidents continuen amb la campanya #RepressióSexista per assenyalar qualsevol tipus de violència, abús, agressió o discriminació per motius de gènere La seqüència dels fets es remunta al desallotjament de La Benaventurada al barri de Les […]

Admesa a tràmit una denúncia contra els Mossos per vexacions durant el desallotjament de La Benaventurada

Alerta Solidària i Cortsenques Dissidents continuen amb la campanya #RepressióSexista per assenyalar qualsevol tipus de violència, abús, agressió o discriminació per motius de gènere
La seqüència dels fets es remunta al desallotjament de La Benaventurada al barri de Les Corts de Barcelona quan, durant els escorcolls, les dues dones presents denuncien que van rebre un tracte diferent respecte els seus companys homes

L’assemblea de dones del barri de Les Corts a Barcelona, Cortsenques Dissidents, i l’organització antirepressiva Alerta Solidària han fet públic que la denúncia interposada per dues dones a Mossos d’Esquadra per un delicte contra la integritat moral i per un delicte de violació de domicili va ser acceptada a tràmit, a data del 13 de gener.

Amb la investigació judicial oberta, el jutge ja ha fet dos requeriments als Mossos per tal que facilitin l’atestat, l’informe detallat i els agents que van intervenir en el desallotjament del centre social La Benaventurada. Mossos encara no han donat compliment als requeriments del jutge.

El jutge ja ha fet dos requeriments a Mossos per tal que facilitin l’atestat, l’informe detallat i els agents que van intervenir en el desallotjament del centre social La Benaventurada

Des de les organitzacions que han donat suport a la denúncia i, dins la campanya Repressió Sexista, celebren la decisió del jutge. “Veure que s’accepten a tràmit aquestes denúncies i que s’obren investigacions pot servir per encoratjar les persones a verbalitzar i visibilitzar a jutjats o als moviments socials aquestes pràctiques que no deixen de formar part de la repressió”, expliquen des del grup antirepressiu Alerta Solidària.

Auto d’admissió a tràmit de la denúncia

 

La seqüència dels fets es remunta al desallotjament de La Benaventurada al barri de Les Corts de Barcelona quan, durant els escorcolls, les dues dones presents denuncien que van rebre un tracte diferent respecte els seus companys homes. A elles se’ls hi haurien efectuat registres corporals integrals amb nuesa parcial i, tot i ser una dona agent la qui ho va realitzar, ho va fer en una habitació plena de gent. Expliciten els fets a la mateixa denúncia de la següent manera: “Mentre l’agent palpava la part genital, va introduir dos dits entre les calces i la vulva per tal de separar-les de la pell i mirar a l’interior, enfocant amb una llanterna”.

Cortsenques Dissidents i Alerta Solidària van decidir denunciar els fets perquè entenien que no es tractava d’un cas aïllat, que no era la primera vegada que agents dels Mossos d’Esquadra exercien “un tracte discriminatori i sexista” i opinen que és de vital importància que això formi part de l’esfera pública i política. “Cal assenyalar qualsevol tipus de violència, abús, agressió o discriminació per motius de gènere i, sobretot, quan qui l’exerceix és la institució que suposadament ha de vetllar per la nostra seguretat. Cal verbalitzar i visibilitzar quan els nostres drets són transgredits i vulnerats”, declaren les dues organitzacions en un comunicat.

Cortsenques Dissidents i Alerta Solidària van decidir denunciar els fets perquè entenien que no es tractava d’un cas aïllat

Des de l’organització antirepressiva entenen que és un procediment difícil, però que la intenció és fer reflexionar a Mossos sobre les pràctiques rutinàries que tenen, perquè “deixin d’humiliar les dones o pretendre trencar-les atemptant la seva integritat”. També consideren que si finalment alguna agent ha d’anar a declarar, podrà servir d’exemple perquè, la propera, “s’ho pensi dos cops abans de fer-ho”.

Ara, davant del que consideren “una actuació vexatòria, intimidatòria i injustificada, sense altra finalitat que perpetuar la discriminació de gènere que patim les dones”, Cortsenques Dissidents i Alerta Solidària insten al Departament d’interior a facilitar la identitat dels agents actuants el dia dels fets, així com a assumir les responsabilitats pertinents si “el cos policial autonòmic no respecta els drets fonamentals i humans, discriminant i agredint per motius de gènere les dones”.
_____

Admitida a trámite una denuncia contra los Mossos por vejaciones durante el desalojo de La Bienaventurada

Alerta Solidaria y Cortsenques Disidentes continúan con la campaña # RepressióSexista para señalar cualquier tipo de violencia, abuso, agresión o discriminación por motivos de género
La secuencia de los hechos se remonta al desalojo de La Bienaventurada el barrio de Les Corts de Barcelona cuando, durante los registros, las dos mujeres presentes denuncian que recibieron un trato diferente respecto a sus compañeros hombres

La asamblea de mujeres del barrio de Les Corts en Barcelona, ​​Cortsenques Disidentes, y la organización antirrepresiva Alerta Solidaria han hecho público que la denuncia interpuesta por dos mujeres a Mossos por un delito contra la integridad moral y por un delito de allanamiento de morada fue aceptada a trámite, a fecha del 13 de enero.

Con la investigación judicial abierta, el juez ya ha hecho dos requerimientos a los Mossos para que faciliten el atestado, el informe detallado y los agentes que intervinieron en el desalojo del centro social La Bienaventurada. Mossos todavía no han dado cumplimiento a los requerimientos del juez.

El juez ya ha hecho dos requerimientos a Mossos para que faciliten el atestado, el informe detallado y los agentes que intervinieron en el desalojo del centro social La Bienaventurada

Desde las organizaciones que han apoyado la denuncia y, dentro de la campaña Represión Sexista, celebran la decisión del juez. “Ver que se aceptan a trámite estas denuncias y que se abren investigaciones puede servir para alentar a las personas a verbalizar y visibilizar a juzgados o los movimientos sociales estas prácticas que no dejan de formar parte de la represión”, explican desde el grupo antirepresivo alerta Solidaria.

Auto de admisión a trámite de la denuncia

 

La secuencia de los hechos se remonta al desalojo  de la Bienaventurada el barrio de Les Corts de Barcelona cuando, durante los registros, las dos mujeres presentes denuncian que recibieron un trato diferente respecto a sus compañeros hombres. A ellas se les habrían efectuado registros corporales integrales con desnudez parcial y, a pesar de ser una mujer agente la quien lo realizó, lo hizo en una habitación llena de gente. Explicitan los hechos en la misma denuncia de la siguiente manera: “Mientras el agente palpaba la parte genital, introdujo dos dedos entre las bragas y la vulva para separarlas de la piel y mirar en el interior, enfocando con una linterna “.

Cortsenques Disidentes y Alerta Solidaria decidieron denunciar los hechos porque entendían que no se trataba de un caso aislado, que no era la primera vez que agentes de los Mossos ejercían “un trato discriminatorio y sexista” y opinan que es de vital importancia que esto forme parte de la esfera pública y política. “Cabe señalar cualquier tipo de violencia, abuso, agresión o discriminación por motivos de género y, sobre todo, cuando quien la ejerce es la institución que supuestamente debe velar por nuestra seguridad. Hay verbalizar y visibilizar cuando nuestros derechos son transgredidos y vulnerados “, declaran las dos organizaciones en un comunicado.

Cortsenques Disidentes y Alerta Solidaria decidieron denunciar los hechos porque entendían que no se trataba de un caso aislado

Desde la organización antirepressiva entienden que es un procedimiento difícil, pero que la intención es hacer reflexionar a Mossos sobre las prácticas rutinarias que tienen, porque “dejen de humillar a las mujeres o pretender romperlas atentando su integridad”. También consideran que si finalmente alguna agente tiene que ir a declarar, podrá servir de ejemplo para que la siguiente, “lo piense dos veces antes de hacerlo”.

Ahora, ante lo que consideran “una actuación vejatoria, intimidatoria e injustificada, sin otra finalidad que perpetuar la discriminación de género que sufrimos las mujeres”, Cortsenques Disidentes y Alerta Solidaria instan al Departamento de interior a facilitar la identidad de los agentes actuantes el día los hechos, así como asumir las responsabilidades pertinentes si “el cuerpo policial autonómico no respeta los derechos fundamentales y humanos, discriminando y agrediendo por motivos de género las mujeres”.

https://directa.cat/actualitat/admesa-tramit-una-denuncia-contra-mossos-vexacions-durant-desallotjament-de-benaventurada

Escribe un comentario

XHTML: Puedes usar los siguientes tags html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Escribe un comentario

XHTML: Puedes usar los siguientes tags html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

-->
COLABORA CON KAOS